Joep’s beslommeringen: Asielbeleid

Wanneer loslopende honden, waar het baasje niet van bekend is, van straat worden geplukt, komen deze in een asiel waar zij dan meestal de nodige verzorging krijgen. Vervolgens wordt er enige moeite gedaan om een geschikt baasje te vinden die de zorg voor de hond op zich wil nemen. Als dat niet lukt, is het eindstation een enkeltje eeuwige jachtvelden.

Nederland heeft voor de mensenwereld ook een asielbeleid, dat zegt dat wanneer mensen om humanitaire redenen naar Nederland komen, deze worden opgevangen in een asiel waar zij ook de noodzakelijke verzorging krijgen. Vervolgens wordt er gekeken of het gerechtvaardigd is dat deze personen om de door hun aangegeven redenen in Nederland mogen blijven. Als dat niet het geval is en deze personen zijn uitgeprocedeerd, dan moeten zij het land verlaten en teruggaan naar het land van herkomst. Conform de wet zijn deze personen vanaf dat moment dus illegaal. Voor de goede orde, illegaal wil zeggen onwettelijk en bij overtreding dus strafbaar.

Het Nederlandse asielbeleid rammelt echter aan alle kanten. Behalve dat procedures onnodig lang duren. Illegalen wettelijk gezien strafbaar zijn en dus niet in Nederland horen te zijn, is het tegenwoordig volstrekt normaal dat illegalen menen recht te hebben op bed, bad en brood. Sinds kort eisen zij zelfs dat dit een permanent karakter krijgt. Dat het mogelijk is dat illegalen eisen kunnen stellen, heeft uitsluitend te maken met het warrige ongestructureerde beleid van de overheid en de tweespalt binnen het kabinet.

Als hond, die wellicht ooit zelf nog wel eens in zo’n precaire situatie terecht zou kunnen komen, sta ik volledig achter deze mensen. Het menselijke asielbeleid is voor mij en waarschijnlijk ook de asielzoekers, niet te volgen. Het gaat mij te ver om te zeggen dat illegalen, net zoals bij honden, ook maar een enkeltje naar de eeuwige jachtvelden moeten krijgen, maar je houd je aan de wet en geeft ze een enkeltje naar hun geboorteland, of je past de wet aan en regelt een zorgplicht voor deze mensen. Als dat laatste van toepassing gaat worden, hoeven asielzoekers in de toekomst ook geen asiel meer aan te vragen of ingewikkelde procedures te gaan volgen, maar kunnen dan direct een beroep doen op deze nieuw verworven rechten.

Hoezo, ondermijning van het huidige asielbeleid!?!

Facebooktwittergoogle_plus

Joep
Over de schrijver
Boxer Joep kijkt met een kritische blik naar de mensenwereld om zich heen. Hij is politiek geïnteresseerd en volgt de Montferlandse partijen op de voet. Joep reist echter ook graag en gaat regelmatig met zijn baasje op pad. Zijn belevenissen zet hij vervolgens met een scherpe pen op papier. Onder de titel ‘Joep’s beslommeringen’ schrijft Joep voor Stem van Montferland wekelijks een column of reportage over het wel en wee in deze gemeente.