Joep’s beslommeringen: Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn mensen die hun thuisland voor een bepaalde periode verlaten om werkzaamheden te gaan verrichten in een ander land. Niet te verwarren met immigranten die hun thuisland verlaten om zich in een ander land te gaan vestigen met de hoop op een beter leven.

De laatste tijd is er veel ophef over deze arbeidsmigranten. Zij zouden de rust verstoren met hun luidruchtige drankorgiën en hun liederlijke gedrag. Zij passen zich niet aan. Maken een zootje van hun tijdelijke woonomgeving en nemen arbeidsplaatsen in van de ‘gewone’ Nederlander. Veel mensen zien deze veelal Oost-Europese zwoegers liever gaan dan komen.

Kunnen deze laagbetaalde moderne slaven er iets aan doen dat zij door op geld beluste Nederlandse uitzendbureaus werk verrichten die de Nederlander niet kan of wil doen. Kunnen deze naar thuisverlangende mensen er iets aan doen dat zij door woekeraars met veel mensen tegelijk in een leegstaand woonhuis, voormalig hotel of bedrijfspand worden gestopt om daar in een karige inrichting zichzelf moeten weten te redden. Is het dan vreemd dat als je in jouw nieuwe omgeving met de nek wordt aangekeken je het liefst onder het genot van een alcoholische versnapering je heil bij jouw landgenoten zoekt.

Als de Nederlander niet wil dat buitenlanders hier het vuile werk komen opknappen, zal er eerst gezorgd moeten worden dat arbeidsmigranten hetzelfde loon krijgen als de Nederlander zodat er geen noodzaak meer is om buitenlanders hier naar toe te halen. Vervolgens zal er onder de Nederlanders meer bereidheid moeten zijn om technische opleidingen te gaan volgen. En als laatste zullen die driehonderdduizend notoire werklozen, die vooralsnog met geen stok aan het werk te krijgen zijn, aan het werk gezet moeten worden. Als iedereen dan hard aan het werk is om Nederland gezond te houden, is er ook geen tijd  voor gezeur.Facebooktwittergoogle_plus

Joep
Over de schrijver
Boxer Joep kijkt met een kritische blik naar de mensenwereld om zich heen. Hij is politiek geïnteresseerd en volgt de Montferlandse partijen op de voet. Joep reist echter ook graag en gaat regelmatig met zijn baasje op pad. Zijn belevenissen zet hij vervolgens met een scherpe pen op papier. Onder de titel ‘Joep’s beslommeringen’ schrijft Joep voor Stem van Montferland wekelijks een column of reportage over het wel en wee in deze gemeente.