Duivenmelkers Ons Genoegen actief voor Bergh in het Zadel

BRAAMT – Postduivenvereniging Ons Genoegen uit Braamt bestaat op 1 januari 70 jaar. Dat jubileum wordt op zaterdag 15 december gevierd met een verkoop van bonnen en duiven. De opbrengst daarvan komt ten goede aan Bergh in het Zadel voor de kankerbestrijding. In Braamt hopen ze op een paar duizend euro.

Leo Gerhardus, voorzitter van Ons Genoegen.

Al eerder werd er een bonnen- en duivenverkoop georganiseerd. De opbrengst werd toen gebruikt voor de eigen vereniging, zoals de bouw van een eigen clublokaal. Nu is gekozen voor Bergh in het Zadel en haar onderzoeksproject voor 2019, ‘Therapie-resistentie acute leukemie bij kinderen’. Ook wordt er op 15 december tussen 14 en 20 uur in de kantine van voetbalvereniging St. Joris, waar de festiviteiten rond het jubileum plaatsvinden, een grote verloting gehouden met als hoofdprijs een ballonvaart.

Grote animator van de jubileumviering is Leo Gerhardus (70), die om gezondheidsredenen zelf niet meer ‘vliegt’. Samen met secretaris Patrick Helmink, de beide penningmeesters Gerben en Dennis Polman en bestuurslid Maurice Derksen geeft Gerhardus leiding aan Ons Genoegen. Hij is sinds 1987 voorzitter.

Destijds had de vereniging nog 45 leden. Dat aantal is teruggelopen tot twintig, waarvan de helft uit Braamt komt. Oorzaak van de terugloop is het steeds duurder worden van de sport. Het is, volgens Leo Gerardus, een sport voor rijkelui geworden, terwijl het in 1987, toen Leo Gerhardus voorzitter werd, nog een sport voor de kleine man was.

“De sport is weinig veranderd, alleen veel duurder geworden. Om een voorbeeld te noemen: één van de grote beoefenaars van België, Van de Abeele, bracht bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden 800 duiven in de verkoop. Die brachten liefst 6,3 miljoen euro op” vertelt Gerhardus over de ontwikkelingen in de sport.

Ook het vliegen zelf is steeds duurder geworden. Vroeger maakte men gebruik van rubberen ringen. De duif moest na binnenkomst gevangen worden en de rubberen ring in de tijdklok gedaan worden. Tegenwoordig heeft elke duif een computerchip aan zijn poot, die automatische vluchtregistratie mogelijk maakt.

Verkoopactie
Het Braamtse initiatief voor de verkoop van bonnen en duiven loopt als een trein. Gerhardus: “Maar liefst negentig schenkers van bonnen en duiven uit het gehele land en van net over de grens doen aan de veiling mee en staan op de verkooplijst van de Braamtse postduivenvereniging.”

De verkoop gaat via www.duivennet.nl en sluit op zaterdag 15 december in de kantine van St. Joris in Braamt naast het clubhuis van Ons Genoegen. Vanaf 14 uur is de kantine geopend en om 16 uur start de verkoop. Wie meer over het goede doel wil weten, kan kijken op de website van Bergh in het Zadel, www.berghinhetzadel.nl.