Informatiepunt Centrumplan Didam in oude raadhuis

DIDAM – De gemeente Montferland richt in het oude raadhuis in Didam een centrumpunt in om bewoners te informeren over het Centrumplan Didam. Naast ambtenaren van de gemeente is ook wethouder Oscar van Leeuwen hier regelmatig aanwezig om uitleg te geven over de plannen en vragen te beantwoorden.

“Ons eerste idee was om een pop-upstore te openen in het centrum van Didam, maar dat heeft maar een tijdelijk karakter”, zegt Van Leeuwen. “We willen de mensen continu blijven informeren over de plannen en ze de kans geven om mee te praten. Ook op het moment dat er uitvoering wordt gegeven aan de plannen. Het is straks namelijk ook de bedoeling om het uitvoerend bouwteam in het raadhuis onderbrengen, aan wie mensen op elk gewenst moment vragen kunnen stellen.”

Communicatie
Met de inrichting van het centrumpunt wil de gemeente de communicatie over het nieuwe centrumplan van Didam verbeteren. Deze belofte deed het nieuwe college al in haar coalitieprogramma. Tijdens de raadsvergadering, waarin het burgerinitiatief van de stichting Burgers Eerst werd behandeld, is dit nog eens extra aangehaald.

“Daar is door het overgrote deel van de raad besloten het plan niet helemaal over te doen, zoals de stichting wilde. Hierbij werd echter wel benadrukt dat de communicatie richting de burgers veel beter moet. Dat is in het verleden zeker niet altijd goed gegaan”, weet ook Van Leeuwen. “Maar dat wil niet zeggen dat de inwoners van Didam niet meer kunnen meepraten over het plan. Iedereen kan zich nog uitspreken over zijn wensen en angsten. Die proberen we zoveel mogelijk in de plannen mee te nemen.”

Naast een centrumpunt, dat waarschijnlijk begin september wordt geopend, komt er ook een website en Facebook-pagina over het Centrumplan Didam. “Zo proberen we de mensen zo breed mogelijk te informeren.”Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.