Het Rondeel geeft kinderen vrijaf voor vernieuwde Beekse kermis

BEEK/LOERBEEK – Het St. Jansgilde uit Beek-Loerbeek houdt traditioneel in het laatste weekend van augustus de kermis. De kermis begint op zaterdag 25 augustus met het ophalen van de koningsvogel, die op de maandag bepaalt wie de nieuwe kermiskoning wordt. Deelnemers aan het koning schieten kunnen zich opgeven tijdens het kramentellen.

De nieuwe leden van de schutterij van het St. Jansgilde met v.l.n.r. Bart Kluitman, Tom Jansen, Henry Heebing, Stan Jansen, Bram Thomassen, Jurgen Thijssen (bieleman), Tom Wiekart, Thomas Wiersma en commandant René Derksen. Foto Sil Jansen

Op de zondagmiddag is de dagindeling veranderd. Op 26 augustus uur begint de optocht door Beek en Loerbeek om 13.30 uur in plaats van 14.30 uur. Burgemeester Peter de Baat wordt bij de pastorie opgehaald door muziekvereniging Volharding, de schutterij en gildemeesters en gastvereniging schutterij St. Johannes uit Zeddam. Bij het St. Jansgilde trekt een tiental nieuwe leden voor het eerst mee. Aansluitend is de officiële opening door de burgemeester en rond 15 uur beginnen de festiviteiten op het gildeterrein én in het Gildehuis.

De kermis kent dit jaar een nieuwe indeling. “In deze veranderende samenleving gaat het gilde verder met de modernisering van de kermis”, vertelt de nieuwe voorzitter Chiel Berndsen. “We zien dat mensen meer en meer naar de eigen agenda kijken dan naar de datum van een kermis. Daarom heeft het St. Jansgilde ervoor gekozen om de kermisfestiviteiten compacter te maken. De indeling op de maandag blijft wel ongewijzigd.”

Kinderactiviteiten
De dinsdagmiddag staat in het teken van jong en oud. De schoolvakantie is weer voorbij en de kinderen moeten dinsdag gewoon naar school. Basisschool Het Rondeel geeft echter toestemming aan de kinderen, die naar de kermis mogen van hun ouders, om 13 uur vrij krijgen. Zo kunnen zij deelnemen aan de activiteiten voor de kinderen die om 13.30 uur starten.

Rond diezelfde tijd beginnen de ereleden met het seniorenschieten. Als de kinderkoning en de koning bij de ereleden bekend zijn, worden zij officieel geïnstalleerd. Om ongeveer 19 uur vinden de prijsuitreikingen plaats. Daarna gaat de kermis door zolang het gezellig is. Alle verdere activiteiten, vertrek- en begintijden zijn te vinden op de website van het gilde, www.sintjansgilde.nl.Facebooktwittergoogle_plus