Gildeleden stemmen over plannen Dorpshuis Beek-Loerbeek

BEEK/LOERBEEK – De stuurgroep Dorpshuis Beek-Loerbeek heeft het renovatieplan van het Gildehuis Beek grotendeels uitgewerkt. Er ligt een tweetal schetsen van de architect op tafel. Een extern bureau is bezig met het regelen van de financiering. De commissieleden buigen zich over het exploitatieplan en bereiden de eerste fase, een zelfstandige toiletvoorziening, voor.

Het woord is nu aan het St. Jansgilde. “Op 16 januari worden de Gildeleden in een ingelaste ledenvergadering geïnformeerd over de plannen en wordt er gestemd of het licht op groen kan”, vertelt Mario Jansen namens de stuurgroep. “Zodra zij groen licht geven, kan de schop in de grond.”

Vervolgens kunnen wellicht ook de ideeën, die eerder al werden ingediend bij de dorpsraad (en niet werden verkozen), alsnog ten uitvoer worden gebracht. “Als er eenmaal een ‘fit’ dorpshuis beschikbaar is, kunnen we jongeren een onderdak bieden voor hun activiteiten”, zegt Jansen. “Dan kunnen we ouderen een bijeenkomstruimte bieden en kunnen verenigingen hun evenementen realiseren.”

De stuurgroep focust zich bij de realisatie van het nieuwe dorpshuis dan ook op alle inwoners, zonder zich te beperken tot bepaalde doelgroepen. “Op die manier komt ons gemeenschapsgeld op de beste plaats terecht.” Het jaar 2019 wordt, wat de stuurgroep betreft, een magisch jaar. “Een magisch jaar, dat alleen door samenspel tussen de verenigingen, middenstand en inwoners (jonge en oud) tot stand kan komen. En waardoor we de toekomst van onze kernen kunnen behouden.”