Gemeenten in gesprek met Diafaan over sluiting centra

DIDAM – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Montferland, Rijnwaarden en Zevenaar hebben in een brief aan de directeur en Raad van Toezicht van Diafaan hun zorgen geuit over de aangekondigde sluiting van drie woonzorgcentra. Om volledige openheid van zaken te krijgen hebben de colleges Diafaan uitgenodigd voor een stevig gesprek.

Ook het Hof van Varwijk in Zeddam maakt onderdeel uit van de reorganisatieplannen van Diafaan.

Ook het Hof van Varwijk in Zeddam maakt onderdeel uit van de reorganisatieplannen van Diafaan.

De sluiting van de woonzorgcentra Hof van Varwijk in Zeddam, Pelgromhof in Zevenaar en De Pannerd in Pannerden staat in het reorganisatieplan ‘Koersvast’ van de zorgorganisatie beschreven. Volgens de colleges staan die plannen haaks op wat er in het verleden gezamenlijk is afgesproken.

‘In het verleden hebben gemeenten regelmatig overleg gehad met Diafaan, waarbij gezamenlijk werd opgetrokken om te komen tot een goede ouderenhuisvesting’, staat in de brief geschreven. ‘Hierbij is vanuit de demografie expliciet gekeken wat nodig is aan ouderenhuisvesting voor de toekomst. Gemeenten en andere coöperaties hebben op basis hiervan hun beleid vastgesteld.’

Afspraken
Volgens de colleges staat het reorganisatieplan haaks op die eerder ingegane richting. Bovendien is over de veranderde koers geen enkel overleg net de betreffende gemeenten gevoerd. Ook verwijten ze Diafaan dat de plannen verregaande gevolgen hebben voor de bewoners van bovengenoemde locaties, terwijl ze hierover niet persoonlijk zijn geïnformeerd.

‘Deze sluiting raakt een zeer kwetsbare groep inwoners van onze gemeenten’, vinden burgemeesters en wethouders. ‘De wijze waarop deze groep inwoners is geïnformeerd over de sluiting, heeft ons verbaasd. We hebben begrepen dat Diafaan de bewoners niet persoonlijk heeft geïnformeerd, maar dat zij het nieuws via de media hebben moeten vernemen.’

Montferland, Rijnwaarden en Zevenaar laken die handelswijze en benadrukken dat een goede communicatie over de reorganisatie van essentieel belang is. ‘Wij worden nu geconfronteerd met bezorgde bewoners. Het is aan Diafaan haar bewoners goed te informeren over het proces. Dan voorkom je dit soort vragen.’

Diafaan is gevraagd om een reactie. Deze hopen we in de loop van de middag of uiterlijk maandagmorgen aan het artikel toe te voegen.

Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.