Gemeente Montferland hijst regenboogvlag toch in top

DIDAM – Hoewel het college van Montferland eerder deze week nog afzag van het hijsen van de regenboogvlag als statement tegen de Nashville-verklaring, hangt deze nu toch in top. Freddy van Dijken, fractievoorzitter van D66 Montferland, bood de regenboogvlag vanmiddag namens een groot deel van de gemeenteraad aan burgemeester Peter de Baat aan.

De burgemeester neemt de regenboogvlag in ontvangst van Freddy van Dijken.

Die nam de vlag in ontvangst, waarna Van Dijken de vlag samen met zijn man André Menting (PvdA) en VVD-fractievoorzitter Maik Steenkamp bovenin de mast voor het gemeentehuis in Didam hees. “De Nashville-verklaring heeft terecht veel teweeg gebracht en ook in Montferland tot veel discussie geleid”, zei de burgemeester nadat hij de vlag in ontvangst had genomen. “Dat sommige mensen zich zelfs openlijk achter de verklaring schaarde, heeft een groot deel van onze samenleving geraakt.”

“In Montferland werken we elke dag aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig is ongeacht zijn opvattingen, geloof en seksuele geaardheid. Het college vroeg zich daarom af of je de vlag dan juist op zo’n moment moet hijsen. Misschien kunnen we dat beter doen op een jaarlijks terugkerend moment, zoals de Roze Week, was het idee. Dat wil echter niet zeggen dat we het eens zijn met degenen die de verklaring hebben getekend. Daarom nemen we de vlag alsnog in ontvangst en hijsen we hem in top.”

Verklaring
Nederland werd afgelopen week geconfronteerd met uitspraken in de media over de zogenaamde Nashville-verklaring. Deze verklaring laat zich onder meer zeer negatief uit over homoseksualiteit. Ruim tweehonderd orthodoxe christenen en predikanten ondertekenden de verklaring en keerden zich daarmee tegen homoseksualiteit, transseksualiteit en het homohuwelijk in Nederland. De discussie werd nog eens versterkt toen SGP-voorman Kees van Staaij zich openlijk achter de verklaring schaarde.

Dit maakte ook in Montferland het nodige los. Freddy van Dijken en André Menting, die persoonlijk ook werden geraakt door de verklaring, riepen daarop de gemeente Montferland op de regenboogvlag op te hangen bij het gemeentehuis als blijk van steun aan alle LHBTI’ers in de gemeente. Aan deze oproep gaf burgemeester De Baat namens het college vandaag dus gehoor.

Van Dijken: “Het is weliswaar niet zo’n hele grote regenboogvlag, maar ook deze kleine vlag staat symbool voor één van de belangrijkste waarden in ons leven, namelijk dat we mogen zijn wie we zijn. Door de vlag vandaag symbolisch te hijsen, laten we aan iedere inwoner van Montferland en daarbuiten zien dat er voor iedereen plek is in onze mooie gemeente.”

Lees ook: ‘D66 Montferland vraagt gemeente regenboogvlag op te hangen’