Gemeente en brandweer gaan voor nieuwe kazerne naast skatebaan

DIDAM – Er is een nieuwe locatie gevonden voor de brandweerkazerne in Didam. Deze ligt naast de skatebaan, tussen de Vincwijcweg en Doetinchemseweg. Woensdagavond presenteerden de gemeente Montferland en brandweer de plannen aan de omwonenden.

Nieuwbouw van de brandweerkazerne is nodig, omdat het huidige onderkomen van de Didamse brandweer aan de Burgemeester Kronenburglaan is verouderd. “De kazerne is aan vernieuwing toe”, vertelt burgemeester Peter de Baat. “Daarnaast biedt het verplaatsen van de kazerne mogelijkheden voor woningbouw in het centrum van het dorp.”

Het terrein, waar voorheen ook de gemeentewerf was gevestigd, is onderdeel van het Centrumplan Didam, dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente wil hier in de toekomst graag woningen bouwen. “Daarbij wordt het centrum van Didam in de toekomst zo ingericht, dat de auto te gast is”, zegt beleidsambtenaar Lucas Meuleman. “De fietser en wandelaar krijgen voorrang. Die situatie is voor de brandweer niet ideaal op het moment dat ze snel wil uitrukken.”

Uitrukmogelijkheden
Op een nieuwe locatie aan de rondweg in Didam heeft de brandweer dan ook veel betere uitrukmogelijkheden. Om tot de beste keuze te komen, zijn daarom op vijf mogelijke locaties de opkomsttijden onderzocht. Er is onder andere gekeken naar een locatie bij het gemeentehuis in Didam, aan de noordelijke kant van de rondweg en de zuidelijke kant van de rondweg.

Hierbij kwam de locatie aan de zuidelijke kant van de rondweg bij de rotonde aan de Eik het beste uit de bus. “De opkomsttijd is hier 7,55 minuten”, legt Meuleman uit. Vergeleken met de huidige locatie, waar de opkomsttijd 8,3 minuten is, en de locatie bij het gemeentehuis, waar de brandweer er tien minuten over doet om te kunnen uitrukken, is dit een aanzienlijke tijdswinst.

“Een ander groot voordeel is dat deze grond al van de gemeente is”, zegt Meuleman. “We hoeven zo dus geen grond te verwerven voor de bouw van de brandweerkazerne. Het enige nadeel is, dat deze locatie wat krap is. We moeten dan ook in twee lagen bouwen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft hiervoor echter een blauwdruk, die hierin voorziet. Die is onlangs ook gebruikt voor een nieuwe brandweerkazerne in Friesland.”

Deze blauwdruk is volledig met de veiligheidsregio Fryslan uitgewerkt en voldoet ook aan alle eisen en wensen voor een nieuwe brandweerkazerne in Didam. Het gaat hierbij om een vierdeurskazerne met een oefenterrein en twintig parkeerplekken. Hiervan komen zes parkeerplekken aan de voorzijde (Vincwijcweg) te liggen voor de eerste uitruk.

Verkeer
Meuleman: “Om de verkeersstromen te verbeteren, willen we ook een uitrit op de Doetinchemseweg maken. Daarvoor moeten we in overleg met de provincie Gelderland, omdat dit een provinciale weg is.” De omwonenden maken zich echter vooral zorgen over de verkeersveiligheid op de Vincwijcweg, zo bleek woensdagavond.

“Als de pieper gaat, willen de vrijwilligers zo snel mogelijk bij de kazerne zijn. Dat gaat via de Vincwijcweg. Is dat wel veilig? Er ligt hier ook een skatebaan en veel jeugd maakt gebruik van de weg om de sportvoorzieningen in Greffelkamp te bereiken. De brandweer staat voor veiligheid. Je moet er toch niet aan denken dat hier een kind wordt aangereden.”

Voor zowel de gemeente als de brandweer is dit ook een belangrijk punt van aandacht. “Daar moeten we goed naar kijken bij de uitwerking van het plan”, vindt Sander Putman, postcommandant van Brandweer Didam. “Misschien zijn hiervoor wel aanpassingen aan de weg nodig. Daarentegen moeten wij ons in onze eigen auto natuurlijk ook gewoon aan de verkeersregels houden. Maar ik begrijp de zorgen.”

Overlast
Putman ging ook nog in op de eventuele overlast voor de omgeving. Hij haalde daarbij het aantal uitrukken en oefenavonden van de brandweer in het afgelopen jaar aan. “In 2019 zijn we 109 keer uitgerukt. Onder andere 45 keer voor brand en negentien keer voor een reanimatie. Dat gebeurde dertien keer in de nachtelijke uren tussen twaalf en zes uur na een spoedmelding. Als er niet veel verkeer is, hoeft dat niet direct met veel toeters en bellen.”

Daarbij heeft de brandweer veertig oefenavonden op jaarbasis. “Deze vinden grotendeels op locaties buiten ons eigen terrein plaats”, vertelt hij. “Ik verwacht daarom dat jullie niet veel overlast van ons ondervinden. Gaat u anders eens in gesprek met de bewoners aan de Burgemeester Kronenburglaan. Daar zijn we al zestig jaar gevestigd en altijd in goede harmonie met de buurt.”

Planning
Als alles meezit, kan de nieuwe brandweerkazerne aan de Vincwijcweg eind 2021 worden opgeleverd. Eerst moet echter de gemeenteraad nog instemmen met het plan. Komende maand staat de locatiekeuze voor de nieuwe brandweerkazerne voor het eerst op de raadsagenda. “De punten die u vanavond heeft aangedragen, worden meegenomen in dat vervolgproces”, beloofde De Baat de aanwezigen woensdag aan het einde van de informatieavond.