Focus op veilige fietsroute, dure fietstunnel is geen optie

NIEUW-DIJK – Al in 2017 werd de inwoners van Nieuw-Dijk een veilige schoolroute beloofd vanuit het dorp naar brede school De Expeditie in Didam. Door het sluiten van de Antoniusschool moest de schooljeugd uit Nieuw-Dijk voortaan met de fiets de drukke Bievankweg over. Anderhalf jaar later is er nog altijd geen veilige oversteek gecreëerd.

Zo bleken de aanpassingen die aan de fietsoversteek bij de rotonde op de kruising van de Bievankweg met de Beekseweg en Ruigenhoek werden gedaan niet afdoende. Op de Bievankweg en Ruigenhoek werden middengeleiders geplaatst met hekjes, waar de fietsers zigzaggend doorheen moesten. Deze hekjes werden echter al snel door uitzwenkende vrachtwagens omver gereden.

Geld voor een goed en veilig alternatief had de gemeente Montferland vorig jaar niet. Voor 2019 is hiervoor echter wel een budget in de programmabegroting opgenomen. “Dit jaar kunnen we dus eindelijk aan de slag met het opknappen van de rotonde”, zegt wethouder Oscar van Leeuwen.

Tellingen
Zo werden er inmiddels tellingen gedaan van het verkeer dat over de rotonde gaat. Bovendien werkte een onderzoeksbureau vier verschillende varianten uit voor aanpassing van het kruispunt. Hierbij werd ook het sluipverkeer, dat vanaf de autobaan door het centrum van Didam rijdt, meegenomen. Nu uit de tellingen echter blijkt dat die aantallen meevallen, heeft de verkeersveiligheid weer de hoogste prioriteit.

“We moeten de focus leggen op een veilige fietsroute”, vindt ook Jeroen Rosendahl, voorzitter van de vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk. “Dat was twee jaar geleden de basis en dáár moeten we wat aan doen. Het sluipverkeer is hieraan van ondergeschikt belang.”

Tot die conclusie kwam ook wethouder Oscar van Leeuwen. Hij legde de onderzoeksresultaten en varianten vorige week voor aan de inwoners van Nieuw-Dijk en andere belanghebbenden. Zij gaven eveneens de prioriteit aan een veilige fietsroute. Dus wordt er niet gekozen voor een T-spliting of kruising met verkeerslichten, maar voor aanpassing en/of verplaatsing van de rotonde.

Fietstunnel
Op de vraag van een aantal aanwezigen of ook een fietstunnel nog een optie is, antwoordde de wethouder afwijzend. “Aanleg hiervan kost veel teveel geld en dat hebben we niet.” De suggestie om de snelheid tussen de rotonde bij de Melderstraat en de rotonde bij de Ruigenhoek/Beekseweg te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur kon wel op instemming van Van Leeuwen rekenen. “Daarmee wordt een mogelijke fietsoversteek over de zuidelijke tak van de Bievankweg veiliger.”

Verder werd er aandacht gevraagd voor de hoge haag bij Stal Dijkzicht. “Die neemt al het zicht weg voor fietsers, die vanuit de Korte Klauwenhof het fietspad oprijden, en bij de oversteek van de Beekseweg. Het is daar heel onoverzichtelijk en daardoor onveilig. Is het misschien een idee om in overleg met de familie Soethout, van wie de haag is, het fietspad aan de andere kant neer te leggen?”

De wethouder beloofde alle ideeën mee te nemen bij de verdere uitwerking van de plannen. Betrokkenen worden hierover via de mail op de hoogte gehouden. Van Leeuwen hoopt uiteindelijk in de zomer van 2019 te starten met de herinrichting van de rotonde (en omgeving). “Dat is echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een aannemer, die de aanpassingen kan uitvoeren.”

Foto: Vorig jaar keek burgemeester Peter de Baat, op uitnodiging van Nieuw-Dijkse leerlingen van brede school De Expeditie, al eens naar de veiligheid van de rotonde.

Lees ook: ‘Geen T-splitsing, maar veilige rotonde op Bievankweg’