Filmhuis Didam lijkt niet te passen in toekomstplannen Meulenvelden

DIDAM – Als de bibliotheek en Welcom in 2020 naar Meulenvelden verhuizen, gaat dat mogelijk ten koste van Filmhuis Didam. Voor het filmhuis lijkt er in de toekomst geen plaats meer in de ‘trommel’ van het woonzorgcentrum. “Er zijn ons wel alternatieven aangeboden, maar dan moeten we ver terug in kwaliteit en comfort”, zegt voorzitter Mariëlle Horsting.

“We willen best iets inleveren en zien een samenwerking met de bibliotheek in een multifunctionele ruimte zeker zitten”, benadrukt Horsting. “Maar de huidige voorstellen laten niet zien dat we als filmhuis serieus meegenomen zijn in de plannen”, vindt ook oud-voorzitter Brigitte Huldman. “Dat is zeer teleurstellend. We voelen ons aan de kant gezet.”

De twee reageren daarmee op de eerste uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige invulling van de ‘plint’ (centrale hal) van Meulenvelden. In februari dit jaar tekenden de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei een intentieovereenkomst met de bibliotheek en Welcom voor een verhuizing naar het woonzorgcentrum.

Daarbij werd ook de intentie uitgesproken om de huidige voorzieningen in de centrale hal van Meulenvelden, waaronder het filmhuis, zoveel mogelijk te behouden. De afgelopen maanden werden er diverse sessies gehouden met alle participanten over de toekomstige inrichting van de ‘plint’. Hiervoor huurde de gemeente en Plavei de expertise in van AAG, specialist in vastgoedmanagement voor zorg en welzijn. Ook schoof een architect aan.

Negatief
Ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond en er pas in het voorjaar een definitief besluit wordt verwacht, is Horsting bang dat de uitkomst negatief uitvalt voor het filmhuis. “De algemene conclusie is dat het filmhuis niet meer in de ‘trommel’ past.” Met de trommel wordt de huidige plek van het filmhuis en de theaterzaal centraal in de hal bedoeld.

Horsting: “Volgens de huidige plannen moeten we hier een ruimte delen met de bibliotheek. Het idee is dat de filmhuisbezoekers tussen de boekenkasten moeten plaatsnemen op losse klapstoelen. Dat betekent dat we terug moeten in capaciteit van zo’n 75 stoelen naar amper 30 plaatsen. Dan leggen we er per voorstelling geld op toe.”

Huldman vindt daarbij dat er met de voorstellen voorbij wordt gegaan aan de investeringen die het filmhuis de laatste jaren heeft gedaan in de kwaliteit en het niveau van de films. “We hebben zelf 30.000 euro binnengehaald om te investeren in digitale projectie. Zo kunnen we het meest actuele aanbod aan films laten zien. Als we meegaan in de huidige voorstellen, dan moeten we deels weer terugvallen op dvd-vertoningen op lcd-schermen.”

Extra films
In het haalbaarheidsonderzoek zijn namelijk alleen de twee wekelijkse reguliere filmavonden op maandag- en vrijdagavond meegenomen. “Maar we hebben ook veel extra voorstellingen, zoals de kinderfilms”, vertelt Horsting. “En ook van de populaire films zijn er regelmatig meerdere vertoningen. Bohemian Rapsody was bijvoorbeeld negen keer uitverkocht. Als de plannen doorgaan, dan is die ruimte er niet meer en moeten we de extra films in een ruimte aan de rand van de hal vertonen. Die ruimtes zijn te laag voor digitale projectie, dus moeten we dat met dvd’s doen. Dan krijgen we echter niet meer de nieuwste films en kunnen mensen net zo goed thuis een dvd’tje kijken. Dan is de hele bioscoopbeleving weg.”

Plavei
Een woordvoerder van Plavei zegt dat de woningcorporatie zich niet herken in de opmerking dat het filmhuis niet serieus is meegenomen in de plannen. “We hebben vanaf het begin van dit traject op meerdere momenten overleg met hen gevoerd. Net zoals we dat met alle andere betrokken partijen hebben gedaan.”

Vanuit de herhuisvestingsbehoefte van Bibliotheek Montferland en de bezuinigingsopgaven van het SSK is door Plavei in 2017 en 2018 een verkenning gedaan naar het combineren van activiteiten in de plint van Meulenvelden om zo elkaar te versterken. Dit leidde tot het tekenen van een intentieovereenkomst voor het starten van een haalbaarheidsonderzoek.

“Daarna hebben alle betrokken partijen nagedacht over de manier waarop en hoe er gestalte kan worden gegeven aan de intenties. Wie komt bijvoorbeeld waar te zitten en hoe geven we de samenwerking vorm. Het liefst met behoud van zoveel mogelijk partijen en functies van de diverse partijen”, aldus Plavei. “We zitten nu midden in dat traject. Over het uiteindelijke resultaat verwachten we pas in het voorjaar van 2020 een besluit. Het spreekt voor zich dat alle belangen van alle partijen daarin zorgvuldig worden afgewogen.”

Foto: Oud-voorzitter Brigitte Huldman (links) en voorzitter Mariëlle Horsting voor de zogenaamde trommel van Meulenvelden. In de toekomst lijkt hier geen plek meer voor Filmhuis Didam.