DVC’26 en Sprinkhanen spraken in 1953 al over fusie

DIDAM/NIEUW-DIJK – De voetbalverenigingen Sprinkhanen en DVC’26 leggen hun plannen om te gaan samenwerken vanavond in een extra ledenvergadering voor aan hun achterban. Die samenwerking moet komend seizoen al van start gaan. Ook willen de besturen onderzoeken of een fusie op termijn mogelijk is.

De A-junioren van DVC’26 in het seizoen 1953-1954. Zij deden het in tegenstelling tot de senioren wel goed en werden dat jaar kampioen. Foto archief Theo te Wil

De plannen voor samenwerking komen onder andere voort uit de bezuiniging die de gemeente de Montferlandse voetbalverenigingen oplegt. Vanaf 1 januari 2018 wordt er structureel 200.000 euro bespaart op alle voetbalaccommodaties. Maar ook de toekomstige krimp is voor de verenigingen een reden om in de toekomst mogelijk tot fusie over te gaan.

Toch is het niet voor het eerst dat DVC’26 en Sprinkhanen toenadering tot elkaar zoeken. In 1953 vonden er al fusiegesprekken plaats. Destijds was het DVC-lid C. Brouwer sr., eigenaar van Brouwers Bazar aan de Spoorstraat in Didam, die op eigen initiatief contact zocht met het bestuur van Sprinkhanen om de mogelijkheden voor een fusie te bespreken. Hoewel dit helemaal buiten het DVC-bestuur om gebeurde, werd de actie toch door het merendeel van de bestuursleden toegejuicht.

Vooral omdat de resultaten van beide verenigingen in die periode verre van fraai waren. DVC degradeerde in het seizoen 1953-1954 zelfs naar de onderafdeling. Na een breedvoerige discussie werd besloten een commissie van drie aan te wijzen om contact op te nemen met het Sprinkhanen-bestuur. Waarnemend voorzitter pastoor Janssen, Frans Som en Hend de Reus namen deze belangrijke taak op zich.

Uiteindelijk lijkt er echter nooit een fusiegesprek tussen de besturen van beide verenigingen te hebben plaatsgevonden. In de notulen van de bestuursvergadering van 9 december 1953 staat namelijk geschreven: ‘De kwestie Sprinkhanen zal maar als afgedaan worden beschouwd, daar de benoemde commissie in verband met het feit dat de geestelijk adviseur van Sprinkhanen niet voor onderhandelen en overleg te spreken is, haar opdracht niet heeft kunnen uitvoeren.’

Pastoor Van Gendt was van 1947 tot 1956 als geestelijk adviseur verbonden aan de Nieuw-Dijkse voetbalvereniging. En de wil van de pastoor was in die tijd wet. Blijkbaar zag Van Gendt niets in een fusie tussen Sprinkhanen en DVC’26 en bleef alles bij het oude. Nu de invloed van de pastoor niet meer reikt tot de voetbalverenigingen, zijn het de leden die mogen beslissen over de toekomst van hun verenigingen. Vanavond krijgen ze daar in een extra ledenvergadering de kans toe.

De vergaderingen vinden tegelijk plaats. Zowel DVC als Sprinkhanen legt de plannen vanavond vanaf 20 uur voor aan haar leden.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.