Drie varianten voor nieuw verkeersplan ‘s-Heerenberg

’s-HEERENBERG – De gemeente Montferland heeft drie mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het verkeersplan ’s-Heerenberg. De drie varianten zijn tot en met 15 februari te bekijken tijdens de inloopdagen in de raadzaal in Gouden Handen. Belangstellenden kunnen hier met de wethouder en verkeersdeskundige in gesprek over de toekomstige wegenstructuur in en om de stad.

Door de komst van de nieuwe rondweg, waarvoor vorige week de starthandeling is verricht, verandert de verkeersstructuur in ‘s-Heerenberg. De zogenaamde Ontbrekende Schakel, die de rotonde van de Meilandsedijk met de rondweg van Zeddam verbindt, zorgt ervoor dat veel vrachtverkeer en doorgaand verkeer niet langer over de Drieheuvelenweg door de stad rijdt. Daarmee kan de Drieheuvelenweg na de zomer van 2020 worden afgewaardeerd.

“Iemand kwam op het geniale idee om daar dan de nieuwe Brede School te bouwen”, vertelt wethouder Oscar van Leeuwen. “Dat plan kon echter niet op veel draagvlak bij de ’s-Heerenbergse bevolking rekenen. Vervolgens stelde de gemeenteraad voor om eerst een verkeerscirculatieplan op te stellen en daarna pas de locatie van de nieuwe school te bepalen.”

Meespraak
Om hierbij de inwoners van ’s-Heerenberg zoveel mogelijk te betrekken werd er een website ingericht, waarop ze konden meepraten. Ook werd er in oktober een meespraakavond in het Barghse Huus gehouden, die door meer dan 200 mensen werd bezocht. Van Leeuwen: “We hadden daar onze plannen op borden gehangen, waar de aanwezigen hun reacties konden achterlaten. Die zijn samen met de 244 reacties op de website teruggebracht naar hoofdlijnen en meegenomen in de drie mogelijke scenario’s.”

Nu nodigt de gemeente iedereen weer uit om over de scenario’s te brainstormen. Na die inloopmomenten maakt de gemeente een keuze voor één van de varianten, of iets dat daartussen zit, en wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. “Met de bewoners van een aantal buurten en straten hebben we aparte afspraken”, zegt Van Leeuwen.

Lengelseweg
Zo hebben de bewoners van de Lengelseweg hun bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van het afwaarderen van de Drieheuvelenweg. Hun straat dreigt vooral bij de derde variant drukker te worden. “Het vrachtverkeer, dat moet laden en lossen in het centrum van de stad, gaat hierbij over de Lengelseweg”, legt verkeersdeskundige Dion Steenbergen uit. “Ook de bus rijdt bij het laatste scenario over de rondweg en Lengelseweg.”

Een ander nadeel van deze variant is, net als bij het tweede scenario, dat er dure infrastructurele ingrepen nodig zijn. Steenbergen: “In beide varianten gaat het viaduct bij Laco eruit en wordt de kruising gelijkvloers. De voordelen zijn echter dat in er beide gevallen minder autoverkeer door de bebouwde kom rijdt en dat de fietsroutes optimaal zijn.”

In de eerste variant verandert er het minst en is de investering het kleinst. Hierbij wordt de Drieheuvelenweg afgewaardeerd, zoals de raad dat heeft besloten in 2014. De Zeddamsweweg blijft open voor bevoorrading. “Nadeel hier is dat er geen nieuwe, veiligere fietsroute komt”, vindt Van Leeuwen.

“In alle scenario’s willen we wel de Drieheuvelenweg laten aansluiten op de Zeddamseweg. Daarbij spelen we aan de andere kant van de weg een ruimte van zo’n 6000 vierkante meter vrij. Die kunnen we prima gebruiken voor woningbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de bouw van de nieuwe Brede School.”

Inloopdagen
Wie de exacte plannen wil inzien, kan tot en met 15 februari op werkdagen van 13.30 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur binnenlopen in de raadzaal van Gouden Handen. De scenario’s zijn echter ook te bekijken op www.montferland.info/verkeersplan. In april wordt het ‘definitieve’ plan voorgelegd aan de gemeenteraad.