Dorpsraad Azewijn vraagt zekerheid en duidelijkheid over windmolenplannen

AZEWIJN – De dorpsraad in Azewijn vraagt de gemeente Montferland om zekerheid en duidelijkheid bij de eventuele plaatsing van windmolens in het buitengebied van het dorp. “Plaats geen windmolens in ons buitengebied als de provincie daar niet uitdrukkelijk om vraagt”, zegt Sandra Braam namens de dorpsraad.

“En als het dan toch moet, dan vragen we u te besluiten dat de afstand tot de bebouwing minimaal 600 meter moet zijn, er strenge voorwaarden worden gehanteerd bij de vergunningverlening en er een fatsoenlijke compensatieregeling komt gebaseerd op de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.”

Dat is in grote lijnen de strekking van de inspraakreactie van de dorpsraad tijdens de beeldvormende raad op woensdag 27 mei. Die avond spreekt de gemeenteraad over het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie. Op 13 februari diende de dorpsraad in Azewijn hiertegen al een zienswijze in.

“De provincie Gelderland wijst geen zoekgebied in Montferland aan”, vertelt Braam. “Wij vragen de gemeente daarom geen windmolens in ons buitengebied te plaatsen. Maar als het dan toch moet, hanteer dan een strengere afstandsnorm van één kilometer van een windmolen tot aan de bebouwing, net als in Duitsland. En volg voor de financiële participatie de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines met een bijdrage van 2 euro per opgewekte MWh per jaar.” Dit bedrag moet volgens de dorpsraad volledig ten goede te komen aan het gebiedsfonds. “Zodat belanghebbenden geen onderlinge strijd hoeven te voeren over wie wat krijgt.”

In een reactie daarop zegt het college van burgemeester en wethouders dat er in Nederland geen minimale afstandsnorm voor windturbines ten aanzien van bebouwing bestaat, maar dat deze afstand wordt bepaald door middel van de wettelijke geluidsnorm. In de praktijk komt deze afstand neer op zo’n 400 tot 600 meter. Daarnaast stelt het college voor een compensatiebedrag van minimaal 0,75 euro per opgewekte MWh per jaar te hanteren.

“Wil Montferland roomser dan de paus zijn en windmolens in ons buitengebied plaatsen? Dan vragen wij, voor nu en voor de toekomst, geef duidelijkheid”, besluit Braam. “Wat wij vragen is alleszins redelijk. Duidelijkheid en geen mogelijkheid tot een andere interpretatie.”

Het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie wordt woensdagavond 27 mei om 20.20 uur besproken. De beeldvormende raad vindt plaats in Gouden Handen in ’s-Heerenberg.