Brandweerkazerne Didam: verhuizen of verbouwen?

DIDAM – Hoe ziet de toekomst van de Didamse brandweerkazerne eruit? Wordt het huidige pand aan de Burgemeester Kronenburglaan geoptimaliseerd of komt er nieuwbouw op een andere locatie? Maandag werden aan de gemeenteraad vier verschillende scenario’s voorgelegd. In het najaar is het aan de nieuwe raadsleden om een keuze te maken.

De huidige brandweerkazerne in Didam.

Volgens het eerste scenario wordt er slechts onderhoud gepleegd aan het huidige pand. Deze goedkoopste en eenvoudigste optie voorziet alleen in het vernieuwen van de boeidelen en het dak en in een likje verf. Daarmee kan de kazerne weer 25 jaar functioneren.

Scenario twee gaat een stapje verder. Ook hier blijft de bestaande kazerne behouden, maar wordt het gebouw dusdanig verbouwd dat het aan de huidige veiligheids- en arbo-eisen voldoet. Dat betekent deels uitbreiding van het pand. Niet alleen om voldoende opstelruimte te creëren voor de voertuigen, maar ook om de brandweerlieden fatsoenlijke kleed- en sanitaire ruimten te kunnen bieden.

Nieuwbouw
Bij de overige twee scenario’s wordt uitgegaan van nieuwbouw: een nieuwe kazerne aan de Burgemeester Kronenburglaan of op een nieuwe locatie aan de rand van Didam. Die nieuwe plek komt dan waarschijnlijk aan de Hengelderweg of Doetinchemseweg, in het noordwestelijk deel van Didam. Een studie heeft inmiddels uitgewezen dat deze plek het snelst bereikbaar is voor de vrijwilligers en van hieruit ook het snelst bij de brand kan worden gekomen.

“Ze moeten binnen vier minuten op de kazerne kunnen zijn en hebben vervolgens nog vier minuten om bij de brand te komen”, vertelt burgemeester Peter de Baat. Een locatie in de buurt van het gemeentehuis valt hierdoor af, omdat dan het risico bestaat dat ze voor het spoor moeten wachten. Een nieuwe kazerne in combinatie met de gemeentewerf, zoals het in het verleden was, is ook geen optie. De nieuwe werf ligt immers in Loerbeek en daarmee te ver van Didam.

Een nieuwe kazerne op een nieuwe locatie ligt wel het meest voor de hand. Hoewel de burgemeester zich niet laat verleiden tot een uitspraak over het meest wenselijke scenario, lijkt dit de beste optie. Zo valt het eerste scenario al af, omdat het pand dan nog niet aan de arbotechnische eisen voldoet.

Nieuwbouw op de huidige locatie is eveneens niet mogelijk vanwege de hindercontour (geluid). “Bij nieuwbouw hebben we te maken met een nieuw bestemmingsplan”, legt de burgemeester uit. “En mag er in een straal van 50 meter geen sprake zijn van woningbouw.”

Masterplan
Daarmee blijven alleen een optimalisatie van de huidige kazerne en verhuizen over. Maar aangezien de brandweerkazerne ook in het gebied ligt van het Masterplan Didam en de gemeente er geen geheim van maakt graag woningen te willen bouwen op het achterterrein, lijkt alleen nieuwbouw elders over te blijven. Dat duurt dan nog wel een paar jaar. Met deze scenariostudio is pas een eerste aanzet gegeven.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.