Braamtse verenigingen maken samen een vuist

BRAAMT – De Stichting Verenigingsraad Braamt bestaat nog maar net, maar het eerste succes is al binnen. Door de inzet van de nieuwe stichting mag schietvereniging ‘De Korrel’ een nieuwe schietbaan bouwen achter dorpshuis ‘De Braempt’. “Sinds het sluiten van d’Olde Boerderi-je schieten we in Beek”, zegt Mientje Jansen. “In maart hopen we onze eigen schietbaan achter dorpshuis ‘De Braempt’ te openen. Zonder de verenigingsraad was dit niet gelukt.”

Mientje Jansen is niet alleen lid van schietvereniging ‘De Korrel’, maar maakt ook deel uit van het bestuur van de Verenigingsraad Braamt. Naast voorzitter Jo van den Beld en secretaris Geert Heesen is ze penningmeester binnen het dagelijks bestuur van de stichting.

Samen sterk
“Het doel van de stichting is om de gezamenlijke belangen van de Braamtse verenigingen te behartigen, zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van de verenigingen”, vertelt Van den Beld. “Samen kunnen we een vuist maken richting de overheid en andere instanties. We maken elkaar sterker. Zo is het ook gelukt een vergunning voor de aanleg van de twee schietbanen te bemachtigen.”

V.l.n.r. Geert Heesen, Mientje Jansen en Jo van den Beld.
V.l.n.r. Geert Heesen, Mientje Jansen en Jo van den Beld.

De verenigingsraad ziet het in stand houden van de verenigingen in Braamt dan ook als haar belangrijkste taak. Daarvoor zijn onder andere voldoende en geschikte accommodaties nodig.

“Dat de schietvereniging naar Beek uitwijkt, omdat ze in Braamt geen onderdak kan vinden, mag in de toekomst niet meer gebeuren”, vindt Heesen. “Door de verenigingsraad vindt er nu een inventarisatie plaats naar de behoefte aan accommodaties. Ook brengen we in kaart wat we al aan accommodaties hebben en hoe we er slimmer mee kunnen omgaan. Misschien is er wel vraag naar nieuwe activiteiten in het dorp. Ook daar kunnen we op inspelen.”

Inmiddels hebben zich al elf van de in totaal 22 Braamtse verenigingen en stichtingen bij de verenigingsraad aangesloten. Dit zijn gymvereniging Actief, muziekvereniging Te Riele, schutterij Sint Martinus, Sint Joris Gilde, Senioren Soos Braamt, Bounce Events, zangvereniging ’t Ni-je Geluud, carnavalsvereniging De Nöttekrakers, schietvereniging De Korrel, voetbalvereniging Sint Joris en toneelvereniging Margriet.

“De verenigingsraad is geïnitieerd door de Dorpsraad Braamt en ontstaan vanuit de behoefte van de verenigingen om meer samen te gaan werken. Zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise”, zegt Jansen. “In de toekomst wordt het voor verenigingen steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerde kaderleden te vinden. Dan is het prettig dat je ook van de kennis van andere verenigingen gebruik kunt maken.”

Braamtse agenda
Op uitnodiging van het dagelijks bestuur van de Stichting Verenigingsraad Braamt vergaderen de aangesloten verenigingen eens in de twee maanden met elkaar. Verder zorgt de verenigingsraad ervoor dat er een Braamtse agenda komt, waarop de verenigingen en stichtingen al hun activtiteiten kwijt kunnen. “Op die manier kunnen we activiteiten op elkaar afstemmen, maar mogelijk bij evenementen ook samen optrekken. Want ook hier geldt weer ‘samen sta je sterker’.”