Braamt investeert fors in toekomstig dorpshart

BRAAMT – De dorpskern van Braamt krijgt binnen nu en twee jaar een heel ander aanzien. Dorpshuis De Braempt wordt flink verbouwd, er komt een nieuw dorpsplein met een trapveldje tussen de kerk en het dorpshuis en in de kerk worden zeven appartementen gebouwd. Kosten: ruim 1,7 miljoen euro.

De kern van het plan is de ver- en nieuwbouw van het huidige dorpshuis. Hierin krijgen straks alle 32 verenigingen en instanties, van klein tot groot, een onderkomen. “We willen graag één gebouw voor het hele dorp”, zegt Harm Peeters namens de stuurgroep, die het plan samen met de verenigingen heeft ontwikkeld. “Alle verenigingen helpen om de exploitatie rond te krijgen. Ook de kermis en het carnaval worden straks in het dorpshuis gevierd. Dat wordt de kracht van Braamt.”

Voorzieningen
Het dorp zag de laatste jaren veel voorzieningen verdwijnen. Het café stopte, de voetbalvereniging fuseerde en vertrok naar Zeddam en de kerk ging dicht. “Als je niet oppast, ben je straks alles kwijt”, vertelt Harm Hunting. Hunting zit ook in de stuurgroep, die uit in totaal vier personen bestaat. “Met dit plan hopen we de huidige verenigingen en instanties in het dorp te houden en nieuwe initiatieven naar Braamt te trekken.”

Schets van het toekomstige dorpshuis.

Daarvoor is een investering van ruim 1,7 miljoen euro nodig. Met dit geld wordt het huidige dorpshuis verbouwd en uitgebreid. Zo krijgt het gebouw een extra verdieping, waar eventueel vergaderruimten en een schietbaan worden ondergebracht. Ook wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid, komt er een nieuwe sportzaal en wordt de ingang verplaatst naar de Gildeweg, waar het nieuwe dorpsplein komt.

“Door de nieuwbouw op het Peeters-terrein (café en zaal) verliezen we een deel van het huidige plein”, legt Peeters uit. “Daarom was de aankoop van de kerk met de bijbehorende gronden zo belangrijk. Daar leggen we nu een nieuw dorpsplein aan op eigen grond.” Hier komt ook een trapveldje voor de jeugd, dat wordt bekostigd (16.000 euro) door de gemeente Montferland. Dit ter compensatie van het voetbalveld dat verdwijnt.

In de kerk komen zeven appartementen met een klein tuintje. Deze worden ontwikkeld in  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of door een projectontwikkelaar. Verder is er nog ruimte voor één vrije bouwkavel. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan het dorpshuis. Peeters: “Het kerkhof en parochiehuis blijven van de Gabriëlparochie. De kerk en het parochiehuis waren hier al gesplitst. Het werd te duur om alles te kopen, maar het dorp heeft wel het eerste recht van koop.”

Kosten
De gemeenteraad beslist deze maand over een gemeentelijke bijdrage van 250.000 euro voor de dorpsaccommodatie. Verder is er een provinciale bijdrage van vijf ton gevraagd uit de subsidieregeling ‘Steengoed Benutten’. In de begroting is daarnaast onder andere de onderhoudsreservering van het huidige dorpshuis (100.000 euro) en de BTW-optimalisatie van ruim drie ton meegenomen. “We hebben een sluitende investeringsbegroting”, zegt Hunting.

Daarin is ook de herontwikkeling van het voetbalveld opgenomen. Hunting: “Het eerste idee was om hier woningen te bouwen. Dat werd echter lastig vanwege de stankcirkels van de omliggende boerenbedrijven. Daarbij komt er nu woningbouw in het dorpshart van Braamt, die de behoefte de eerstkomende jaren dekt. Het plan is nu om een zonneveld aan te leggen op het sportpark voor een periode van vijftien jaar. De verwachting is dat dit 20.000 euro per jaar oplevert. Die drie ton kunnen we weer investeren in het dorpshuis.”

Het dorpsplan Braamt wordt donderdagavond tijdens de eerste politieke avond in Gouden Handen besproken door de gemeenteraad. Op donderdag 26 september neemt de raad een besluit over de gemeentelijke bijdrage.

Foto: Harm Peeters (links) en Harm Hunting voor het huidige dorpshuis in Braamt.