Basisschool in Loil mag zich bijna officieel Daltonschool noemen

LOIL – De leerkrachten van Daltonbasisschool St. Jozef ontvingen vorige week hun Daltoncertificaat. Daarmee zette de school in Loil een nieuwe stap op weg naar de officiële status van Daltonschool. Die hoopt ze in het najaar te krijgen van de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging.

“We zijn nu nog een Daltonschool in opleiding”, vertelt Corina de Kinkelaar, leerkracht in groep 3 en 4. Twee en een half jaar geleden werd er al gestart met de invoering van het Daltononderwijs in Loil. “Maar we konden pas officieel een Daltonschool worden als alle leerkrachten het Daltoncertificaat hadden. Dat is nu dus gelukt.”

De leerkrachten passen de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs al sinds 2016 toe in hun lessen. Die kernwaarden zijn zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid in gebondenheid, effectiviteit en reflectie.

“Waar de kinderen vroeger klassikaal les kregen en iedereen hetzelfde deed, werken ze nu zelfstandig, maken ze hun eigen keuzes en moeten ze ook zelf plannen”, zegt Anke ten Broeke, die lesgeeft in groep 7 en 8. “Daar beginnen we al mee bij de kleuters. In de bovenbouw geef ik nog maar vier instructies op drie niveaus per vak aan kleine groepjes leerlingen op een dag. Tussendoor gaat iedereen zelfstandig aan de slag. Eigenlijk heb ik een luizenbaantje”, grapt ze.

Groei
De kinderen moeten daarbij doelen stellen voor zichzelf. Niet alleen per vak, maar ook voor zichzelf, de zogenaamde ik-doelen. “Het Daltononderwijs sluit veel meer aan bij de individuele behoeften van de kinderen”, vindt De Kinkelaar. “Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken en hun talenten ontwikkelen. Ze vragen ook elkaar om hulp. Je ziet ze groeien. Dat is fantastisch.”

De leerkrachten zijn dan ook blij dat twee en een half jaar geleden de keuze is gemaakt om het Daltononderwijs in Loil in te voeren. “Ik zou niet meer anders willen”, zegt De Kinkelaar. “Als je niet weet wat Dalton is, mis je echt iets”, vindt ook Ten Broeke. De koerswijziging werd destijds echter ook ingegeven door de dreigende sluiting van de school.

De Jozefschool kreeg van de toenmalige Stichting Primair Onderwijs de Liemers (nu LiemersNovum) drie jaar de tijd om de nieuwe onderwijsvisie vorm te geven en te bewijzen dat er toekomst is voor het basisonderwijs in Loil. Daarin slaagde de school met vlag en wimpel.

“We voldoen aan alle voorwaarden die de stichting drie jaar geleden heeft opgesteld bij de invoering van de Daltonvisie”, zei schooldirecteur Bart van der Ent vorig jaar september. Hij had toen net te horen gekregen dat de school nog zeker tot 2023 open blijft.

Eén van die eisen was dat de kwaliteit van het onderwijs in Loil moest worden gewaarborgd. “Bij de citotoets scoren we boven het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat de weg, die we zijn ingeslagen richting vernieuwingsonderwijs, de school goed heeft gedaan. Dat blijkt ook uit het visitatierapport van de onderwijsinspectie.” De officiële benoeming tot Daltonschool moet de school straks een nieuwe boost geven.

Kinderen
Dat kan ze echter niet zonder de kinderen. Zij hebben de afgelopen jaren, net als de leerkrachten, hard gewerkt om van het Daltononderwijs een succes te maken. Dus vierden de leerkrachten het behalen van hun Dalton-certificaat afgelopen week samen met de kinderen.

“We hebben ze getrakteerd op een donut”, vertelt Ten Broeke. “Ook hebben alle 101 kinderen hun eigen Dalton-getuigschrift ontvangen. Dat hebben ze allemaal mogen ondertekenen met hun handtekening, zelfs de kleuters.”