Azewijn loopt vol voor verjaardag schutterij

AZEWIJN – Waar Azewijn zelf zo’n 755 inwoners telt, verwacht het zondag 25 mei het dubbele aantal schutters in het dorp. Schutterij Wilhelmina Azewijn houdt die dag aan Op den Dam de Kringdag Achterhoek, waar liefst 22 verenigingen aan deelnemen. Een dag eerder loopt de tent al vol voor de receptie van de 125-jarige schutterij.

Schutterij Wilhelmina Azewijn in het voorjaar van 2013. De foto is onder andere gemaakt voor het fotoboek van Azum.
Schutterij Wilhelmina Azewijn in het voorjaar van 2013. De foto is onder andere gemaakt voor het fotoboek van Azum.

“Bij ons vorige jubileum, vijf jaar geleden, mochten we al het bielemantreffen organiseren”, vertelt secretaris Ingrid Tiggelovend. “Maar dit is zo mogelijk een nog groter evenement. Bij de Kring Achterhoek zijn 28 schutterijen aangesloten, waarvan er zich 22 hebben aangemeld voor de Kringdag. Wilhelmina heeft al 85 leden. We verwachten dan ook zo’n duizend tot vijftienhonderd schutters op het terrein. En dan heb ik de overige gasten er nog niet bij gerekend.”

Programma 
De genodigden en ereleden beginnen zondagmorgen om 9 uur met de erewijn. Na de toespraken van de voorzitters en de burgemeester volgt de commandantenbespreking. Om 11 uur wordt de Kringdag officieel geopend met een gezamenlijke vendelhulde, de marswedstrijden en het defilé. Vervolgens beginnen de wedstrijden als het koningsschieten, vogelknuppelen, het vendelen, de bieleman- en drumawedstrijden.

“Voor de schutters en de bezoekers hebben we twee grote parkeerterreinen ingericht”, zegt Tiggelovend. “Op het nieuwe en oude Tuinfeestterrein. De fietsenstalling is bij de school. De ingang van het terrein is aan Op den Dam en aan de Molenweg. Tientallen verkeersregelaars wijzen de mensen de weg.”

Receptie
Waar de Kringdag pas op zondag plaatsheeft, beginnen de festiviteiten voor Schutterij Wilhelmina Azewijn al op zaterdagmiddag. In het kader van haar 125-jarig bestaan houdt de vereniging in de feesttent op het terrein een receptie voor alle inwoners van Azewijn, de oud-koningen en oud-bestuursleden, de besturen van de Kring Montferland en Achterhoek en het bestuur van de Gelderse Federatie.

Tiggelovend: “We hebben heel veel kaarten verstuurd, maar we kunnen onverhoopt best iemand zijn vergeten. Bovendien hebben we een keer brand gehad, waarmee een groot deel van ons archief verloren is gegaan en dus ook de namen van oud-koningen en –bestuursleden. Wie geen uitnodiging heeft gehad, maar wel iets heeft met de schutterij of de schutterij een warm hart toedraagt, is vanaf 15 uur uiteraard van harte welkom.”

Tijdens de receptie wordt er onder andere een kunstwerk van Theo Wicherink onthuld en vindt de presentatie van de dvd over 125 jaar Schutterij Wilhelmina Azewijn plaats. “Het kunstwerk is gemaakt van een boomstam”, weet Tichelovend. “Vorig jaar heeft Theo hier samen met de bielemannen van de schutterij het startsein voor gegeven. Het uiteindelijke resultaat blijft echter tot zaterdagmiddag vier uur een verrassing.”

De receptie begint zaterdagmiddag 24 mei om 15 uur en eindigt rond een uur of zes. “Om 19 uur willen we graag beginnen met het opruimen en ombouwen van de tent voor de zondag”, zegt Tiggelovend. “Dan zijn de eerste gasten al weer om 8.30 uur in de tent. De Kringdag sluit om ongeveer 17.45 uur met de prijsuitreiking.”