Aanmelden voor eerste communie en vormsel Gabriëlparochie

BRAAMT / DIDAM – De Gabriëlparochie houdt op 20, 21 en 22 mei informatieavonden voor de eerste communie en het vormsel in 2020. Ouders krijgen na deze informatieronde het aanmeldformulier via de mail opgestuurd. Daarmee kunnen ze hun kinderen opgeven.

Voor de communie is de informatieavond op maandag 20 mei in Braamt in het dorpshuis en op dinsdag 21 mei in Didam in de Gabriëlzaal van de Mariakerk. Wie de ene avond niet kan, is welkom op de andere. Voor het vormsel komen de ouders op woensdag 22 mei samen in de Gabriëlzaal van de Mariakerk in Didam. De aanvang is steeds om 19.30 uur. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

De avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen die dit schooljaar in groep 3 of in groep 8 zitten. Ouders van kinderen die in eerdere jaren de communie of het vormsel niet gedaan hebben, zijn ook van harte welkom. Datzelfde geldt voor ouders van kinderen die niet in de ‘Gabriëldorpen’ naar school gaan.

Ouders kunnen zich voor de informatieavonden melden bij administratie@parochiegabriel.nl o.v.v. naam kind, adres en de avond van keuze.