Vijf lintjes opgespeld in Montferland

’s-HEERENBERG – Zoals gebruikelijk vond vandaag, een dag voor Koningsdag, ook in Montferland weer de lintjesregen plaats. Burgemeester Peter de Baat mocht op kasteel Huis Bergh vijf inwoners van zijn gemeente onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

  • Alle decorandi poseren samen met de burgemeester en zijn vrouw voor de foto.
Jan Groot
De eerste die de versierselen kreeg opgespeld was Jan Groot (80) uit Didam. De heer Groot zette zich tussen 1955 en 1990 onder andere in als verkenner, leider en voorzitter voor Scouting Didam. Hiervoor werd hij tijdens zijn 25-jarig jubileum ook al onderscheiden door Scouting Nederland.

Verder was hij dertig jaar bloeddonor en ruim dertig jaar vrijwilliger bij geloofsgemeenschap de Heilige Gabriël in Didam. Tussen 2001 en 2016 was hij daarnaast actief betrokken als docent vrijwillige ouderenadvisering bij de KBO Gelderland, coördinator van de Stichting voor kindertehuizen en scholen in Suriname en coördinator van de Bridgeclub Didam.

Willy Spekking
Als tweede werd de 70-jarige Willy Spekking uit Stokkum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij maakt al sinds 1984 deel uit van de technische- en buutcommissie van CV d’Olde Waskupen in ’s-Heerenberg. Ook in zijn woonplaats Stokkum wordt hij door veel verenigingen gevraagd voor tal van hand- en spandiensten. Zo is hij sinds 1990 betrokken bij de technische commissie van CV De Leertrekkers en is hij één van de steunpilaren tijdens het Stokkumse zomercarnaval.

Vanaf 19992 is hij bovendien medeverantwoordelijk voor vele technische en organisatorische zaken tijdens het jaarlijkse Mechteld ten Ham weekend in ’s-Heerenberg. Verder regelt hij op kasteel Huis Bergh als dertien jaar alles wat met klein onderhoud en reparaties te maken heeft.

Gerard Lamers
In Didam kennen velen Gerard Lamers (73) vooral als vrijwilliger bij Didam op Stelten en voorzitter van Wijkplatform de Kom. Voor deze, maar ook vele andere verdiensten, kreeg ook hij vanmorgen een lintje. Lamers was van 2003 tot 2013 voorzitter van Didam op Stelten en is ook nu nog actief bij het evenement betrokken. Sinds 2002 is hij lid van Wijkplatform de Kom en sinds 2004 als voorzitter.

Daarnaast is hij al vanaf 1992 actief als lector binnen de parochie Heilige Gabriël. Bij het regionale Hope XXL is hij inmiddels zes jaar zeer actief vrijwilliger. De afgelopen vijf jaar zette hij zich verder in als vrijwilliger voor de 50-plussers bij Welcom in Didam.

Ben Berendsen
Ben Berendsen (64) uit ’s-Heerenberg mocht vanmorgen als vierde de versierselen horende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Ook hij doet veel voor de kerk. Zo is Berendsen al sinds 1990 bestuurslid en vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Emmaus  en St. Pancratius in ’s-Heerenberg.

De afgelopen vier jaar zette hij zich bovendien in als bestuurslid en penningmeester bij de federatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland en Zuid-West Achterhoek. De missie van de federatie is het ondersteunen van terminaal zieken en hun mantelzorgers. Ook is hij inmiddels twee jaar schuldhulpmaatje bij Welcom, waar hij mensen met financiële vragen en problemen ondersteunt.

Herma ten Brinke-Van der Voort
Tenslotte kreeg ook Herma ten Brinke-Van der Voort (73) een lintje opgespeld. De Didamse was van 1982 tot 2001 directeur van het CDA bureau Gelderland. En hoewel dit een betaalde functie was, deed zij in deze functie vele malen meer dan van haar werd verwacht. Van 1992 tot 2008 was ze daarnaast begeleider van vluchtelingengezinnen in Didam voor de stichting Vluchtelingenwerk Nederland.

Als voorzitter van de Stichting Maatschappelijk Belang Zevenaar leverde ze van 2001 tot 2009 bovendien een grote bijdrage aan de sociale integratie en maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen in de gemeente Zevenaar. Ook vanuit de protestantse kerk in Didam biedt mevrouw Ten Brinke sinds 2009 ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen. Samen met de predikant heeft zij beleid ontwikkeld en uitgevoerd om dit vanuit de kerk vorm te geven.