Vier gemeenten op één lijn over ontwikkeling DocksNLD 2

’s-HEERENBERG/AZEWIJN – De gemeente Montferland krijgt steun van haar buurgemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein DocksNLD 2. Daarmee lijkt de komst van het 60 hectaren grote bedrijventerrein voor grote logistieke ondernemingen in ’s-Heerenberg weer een stapje dichterbij.

“Het draagvlak is in elk geval verder vergroot”, zegt Montferlands wethouder Walter Gerritsen. “Ik ben blij dat we nu van de directe buren steun hebben en op één lijn zitten. Daarmee zijn we weer iets dichterbij de realisatie van DocksNLD 2.”

Vanuit overheidswege is alleen de provincie Gelderland nog sceptisch over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de regio. De vier buren zoeken elkaar daarom op waar het gaat om pleitbezorging bij de provincie. Hierbij gaat het niet alleen over de realisatie van DocksNLD 2, maar ook om de regionale infrastructuur en ontwikkeling van bedrijventerreinen in de andere drie gemeenten, zoals de Hofskamp Oost 3 in Varsseveld.

“De gemeente Oude IJsselstreek heeft behoefte aan meer terrein voor haar maakindustrie”, weet Gerritsen. “Als het zuidelijk deel in de gemeente vol is, gaan we gezamenlijk bij de provincie pleiten om meer ruimte te geven aan deze vorm van industrie. We ondersteunen bovendien de plannen van de gemeente Bronckhorst om op een bedrijventerrein ontwikkeling op beperkte schaal mogelijk te maken van lokaal gebonden bedrijven.”

A18 Bedrijvenpark
Ook is door de vier gemeenten afgesproken het noordelijk deel van het A18 Bedrijvenpark in Wehl nog niet te ontwikkelen. De boekwaarde wordt teruggebracht naar de agrarische waarde. Daarbij delen de gemeenten de kosten. De gemeente Doetinchem blijft eigenaar van het terrein en verantwoordelijk voor de toekomst. “Doet zich binnen vijftien jaar echter de mogelijkheid voor om het terrein aan één of twee grote bedrijven te verkopen, dan wordt het financiële resultaat alsnog verrekend, zoals dat in eerste instantie is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst”, zegt Gerritsen.