Toch subsidie provincie voor technieklokaal Liemers College

LIEMERS – De Provincie Gelderland heeft alsnog besloten om 100.000 euro bij te dragen aan de opstart van een speciaal technieklokaal op de locatie Landeweer van het Liemers College in Zevenaar. Eerder werden subsidieverzoeken van de Stichting Quadraam, waaronder het Liemers College valt, afgewezen. Dit keer had ondernemersvereniging Lindus wel succes.

Technieklokaal Het Liemers College - Landeweer (640x409)Lindus pleit er al geruime tijd voor om basisschoolleerlingen uit de Liemers beter kennis te laten maken met het vak techniek dan op dit moment mogelijk is. Om er op deze wijze voor te zorgen dat er in deze regio ook in de toekomst voldoende goed geschoold technisch personeel beschikbaar is. De eerdere subsidieafwijzingen van de Provincie Gelderland dreigden roet in het eten te gooien.

“De vasthoudendheid van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers is gelukkig beloond”, zegt Harry Klein Koerkamp, die zich namens zowel het Liemers College als Lindus sterk maakte voor dit project. “Zelf hebben we een bedrag van 50.000 euro bijeen gekregen dankzij de steun van JAZO, Kinkelder, ALTOP, Vink, Van Dorp en POLA, Rotaryclub Zevenaar, het Liemers College, de basisscholen, Kennis Centrum Bètatechniek en diverse bouwbedrijven. Op basis daarvan heeft de Provincie Gelderland ook een ton toegezegd en hebben we het benodigde startkapitaal gereed.”

Modern
Het is de bedoeling dat het lokaal wordt ingericht met moderne apparatuur. Van de 25 aangesloten basisscholen uit de Liemers gaan leerlingen uit groep 7 en 8 vier dagdelen per jaar gebruik maken van de ruimte. In totaal zijn dat ongeveer 1200 leerlingen.

Harry Klein Koerkamp: “In het technieklokaal wordt gewerkt met de meest moderne technieken en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Daarbij kun je denken aan 3D-printen, sensortechniek (drones), duurzame energie (zon, wind en biomassa), nanotechnologie en programmeren. De leerlingen worden uitgedaagd zaken te onderzoeken en nieuwe toepassingen te bedenken en ontwikkelen. Een interactieve website vormt de verbinding tussen de basisscholen, het lokaal en het bedrijfsleven. De leerlingen kunnen hier al hun creativiteit in kwijt en krijgen zo meer zicht op het werk van de toekomst.”

‘Fablab’
Nog dit jaar willen Lindus en het Liemers College het technieklokaal operationeel hebben. Harry Klein Koerkamp: “We hopen dat de ruimte zich in de toekomst verder ontwikkelt tot een ‘fablab’ waar naast scholieren en bedrijven ook particuliere uitvinders terecht kunnen om hun ideeën uit te werken. Daarvoor zoeken we ook de samenwerking met Achterhoekse en Arnhemse initiatieven.”