‘Thuis zijn mensen vaak beter op plek dan in zorginstelling’

DIDAM – De zorg verandert en daarmee ook de rol van de wijkverpleegkundige. Volgens de nieuwe Zorgverzekeringswet, die op 1 januari inging, moet de wijkverpleegkundige weer de spin in het zorgweb worden. Aan haar de belangrijke taak om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Wijkverpleegkundige Diana Melgers (links) en EVV'er Sabrina van den Bosch werken samen in één van de 140 wijkteams van Sensire.
Wijkverpleegkundige Diana Melgers (links) en EVV’er Sabrina van den Bosch werken samen in één van de 140 wijkteams van Sensire.

Daarmee lijkt het in de zorg weer een beetje te worden zoals vroeger. De wijkverpleegkundige die de mensen in haar wijk kent en samen met de huisartsen en andere zorgaanbieders hulp op maat biedt. Zoals Diana Melgers. Tot voor kort wijkverpleegkundige in het wijkteam van Sensire in Didam en tegenwoordig werkzaam in Zevenaar.

“Als wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg”, vertelt Melgers. “Ik doe de intakegesprekken, zet alle mensen op de goede plek en laat het vervolgens aan het team over. Maar ik kijk ook mee of er andere disciplines nodig zijn om de patiënt en het gezin te ondersteunen. Het liefst werk je weer naar de eigen regie van mensen toe. Bij ernstig zieken breid je echter de zorg uit. Ik regisseer en coördineer en help waar nodig ook mee in de zorg.”

Die taken zijn echter niet nieuw voor Melgers. Toen ze twee en een half jaar geleden de overstap van de spoedeisende hulp naar het wijkteam maakte, kreeg de wijkverpleegkundige bij Sensire die centrale rol al. “Sensire is een jaar of vier geleden langzaam begonnen met het ombouwen van de thuiszorg”, weet Melgers. Daarmee sorteerde de organisatie alvast voor op de veranderingen in 2015.

Wijkteams
Sensire telt inmiddels 140 wijkteams. Een wijkteam bestaat naast de wijkverpleegkundige uit twee verpleegkundigen, twee flexverpleegkundigen en vijf zogenaamde VIG’ers, de oude ziekenverzorgenden. “Als team kunnen we alle zorgvragen aan”, zegt verpleegkundige Sabrina van den Bosch. “Van steunkousen en wassen tot complexe zorg. Maar we hebben ook specialistische zorg in huis, die als het nodig is met ons meedenkt. Zo kunnen we onder andere een oncologie- of CVA-verpleegkundige inschakelen.” Sinds oktober worden alle medewerkers van Sensire bovendien geschoold voor het stellen van indicaties

Thuis
Daarmee kan vrijwel iedere patiënt thuis, in de eigen omgeving, worden verzorgd. Zolang er maar geen operatie aan te pas komt. Bij kleine ingrepen kan echter de huisarts nog worden ingeschakeld. Melgers: “We communiceren ook veel met de specialisten in de ziekenhuizen. Als er een probleem is, kunnen we haar inschakelen en wordt er soms op afstand al een oplossing geboden. Dat ontzorgt de mensen enorm.”

Melgers ziet het dan ook vooral als een voordeel dat mensen in de toekomst zolang mogelijk thuis blijven wonen en ze daar als wijkverpleegkundige een belangrijke bijdrage aan kan leveren. “Thuis zijn mensen vaak beter op hun plek dan in een ziekenhuis of verpleeghuis”, weet ze. “Ze hebben de regie in eigen hand en zijn meer gemotiveerd om dingen zelf te doen. Dat draagt weer bij aan het herstel. In een instelling word je veel meer geleefd. Maar ook als herstel niet meer mogelijk is, is het fijner om in je eigen omgeving ziek te zijn dan elders. Thuis maak je deel uit van het leven, met de mensen om je heen die je lief hebt.”