Startbijeenkomst ontwikkeling zandwinning gat van Roelofs

NIEUW-DIJK – De fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad van Montferland houden donderdagavond 18 januari een startbijeenkomst over de ontwikkeling van de zandwinning Werfhout in Nieuw-Dijk. Iedereen die geïnteresseerd is, wordt vanaf 20 uur uitgenodigd in de zaal van restaurant Juffrouw Tok in Nieuw-Dijk.

De gemeenteraad wees tijdens de raadsvergadering van 30 november vorig jaar het ‘bestemmingsplan zandwinning Werfhout’ resoluut af. Niet omdat ze per definitie tegen  zandwinning in het gebied zijn, maar omdat ze het niet willen op de manier zoals het college van burgemeester en wethouders het voorstelde. Daarmee gaven ze ook gehoor aan het protest van een grote groep omwonenden, die al jaren tegen het plan strijdt.

Hierop deed de raad het college een tegenvoorstel om samen met alle betrokkenen te kijken naar een goede invulling van het gebied, waarbij zandwinning wordt toegestaan. “We beginnen met een blanco vel”, zei CDA-frachtievoorzitter Oscar van Leeuwen destijds. “Samen met alle belanghebbenden kijken we wat we willen met dit gebied. Daarbij gebruikmakend van de kracht en kennis in de buurt.”

Donderdag 18 januari wordt de aftrap gegeven voor dit traject. Tijdens de startbijeenkomst willen de fractievoorzitters het proces bespreken om tot een plan te komen en gezamenlijk afspraken maken voor de vervolgstappen. Wie geïnteresseerd is, wordt van 20 tot 22 uur uitgenodigd bij Juffrouw Tok om samen met de raadsleden van gedachten te wisselen.