Start haalbaarheidsonderzoek samenwerking ’t Peeske en Sprinkhanen

NIEUW-DIJK/BEEK – Is er voldoende draagvlak en is een samenwerking tussen ’t Peeske en Sprinkhanen in de toekomst haalbaar? Op die vragen probeert een onafhankelijke commissie de komende maanden antwoorden te vinden. Vorige week maandag werd de aftrap gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen de twee clubs.

Een onafhankelijke commissie, bestaande uit v.l.n.r. Werner Schuurman, Jan Raben, Pascal Verberkt, Sander Hansen en Gerard van Bindsbergen, onderzoekt de haalbaarheid van een samenwerking tussen ‘t Peeske en Sprinkhanen. Martijn Fielt staat niet op de foto.
Een onafhankelijke commissie, bestaande uit v.l.n.r. Werner Schuurman, Jan Raben, Pascal Verberkt, Sander Hansen en Gerard van Bindsbergen, onderzoekt de haalbaarheid van een samenwerking tussen ‘t Peeske en Sprinkhanen. Martijn Fielt staat niet op de foto.

Voor de commissie hebben beide verenigingen drie mensen afgevaardigd, die allemaal een binding hebben met ’t Peeske of Sprinkhanen, maar verder onafhankelijk zijn. Voor Sprinkhanen zijn dat Jan Raben, Martijn Fielt en Gerard van Bindsbergen. Pascal Verberkt, Sander Hansen en Werner Schuurman vertegenwoordigen de Beekse vereniging.

“We hebben ze onder andere als opdracht meegegeven om de achterban te polsen en de demografische ontwikkelingen in beide dorpen in kaart te brengen”, vertelt René Roes, voorzitter van ’t Peeske. “We weten dat zowel Nieuw-Dijk als (Loer)Beek vergrijst en dat het aantal kinderen dat wordt geboren elk jaar afneemt. Maar hoe snel die vergrijzing gaat en wat dit over pakweg tien jaar voor de voetbalverenigingen betekent, is niet duidelijk. Dat probeert de commissie aan de hand van haar onderzoek in beeld te brengen.”

Bezuinigingen
Daarnaast zijn er echter ook andere ontwikkelingen gaande, die de voetbalverenigingen deden besluiten toenadering tot elkaar te zoeken. Zo wordt er door de gemeente Montferland de komende jaren flink bezuinigd, met name op het onderhoud van de voetbalaccommodaties. Net als iedereen krijgen ook verenigingen steeds meer te maken met een terugtrekkende overheid.

“Ons baart bovendien de geplande woningbouw op het tweede veld zorgen”, zegt voorzitter Frans van Vugt van Sprinkhanen. “Verder zijn we uiteraard benieuwd hoe het straks met de basisschool gaat. Dat de Antoniusschool op termijn verdwijnt uit Nieuw-Dijk lijkt zeer waarschijnlijk. Maar wanneer en wat daarvan de gevolgen zijn voor Sprinkhanen is de vraag. Dat blijft een onzekere factor.”

In Beek en Loerbeek spelen deze dingen niet, maar daar ziet het bestuur wel dat het steeds lastiger wordt om het kader goed ingevuld te krijgen. Roes: “Tijdens de ledenvergadering vorige week hebben we ook een stevige boodschap afgegeven aan de leden dat het bestuurlijk kader veel te dun is. We zoeken al heel lang naar extra bestuurs- en commissieleden, maar we krijgen er nauwelijks nieuwe mensen bij. Die hebben we echter wel nodig om de vereniging ook in de toekomst draaiende te houden.”

Of de twee clubs gebaat zijn bij een eventuele samenwerking, om dit soort problemen het hoofd te kunnen bieden, moet de komende periode blijken. De commissie streeft er naar om voor de start van het nieuwe seizoen de resultaten van haar onderzoek aan het bestuur voor te leggen. “Misschien adviseert ze wel dat we het helemaal niet moeten doen”, zegt Van Vugt. “Komt er een positief advies, dan gaan we daarmee naar onze leden. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord.”

Kunstgras
Zowel Sprinkhanen als ’t Peeske kan ook nog gebruik maken van het aanbod van de gemeente Montferland voor een bijdrage in de kosten voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Dat aanbod is in principe geldig tot 1 januari 2016. “De wethouders hebben ons echter toegezegd ons geen tijdsdruk op te leggen in afwachting van het onderzoek.