Seniorensoos SSK is gered en blijft in Meulenvelden

DIDAM – De seniorensoos van de Stichting Senioren Kontakt (SSK) blijft in elk geval het komende anderhalf jaar in Meulenvelden. Onlangs is hierover met verhuurder Plavei een intentieovereenkomst gesloten. Daarbij is wel afgesproken dat een deel van de activiteiten van de seniorensoos wordt verplaatst naar Burgers van Diem.

Zo verhuizen twee van de vier biljarts van de SSK naar het restaurant en krijgen ook de kaarters hier onderdak. “De twee biljarts komen voor de bar te staan aan de kant van de centrale hal”, vertelt Henk Boerstal, voorzitter van de SSK. “Daarmee worden de soosactiviteiten ook beter toegankelijk voor buitenstaanders.”

Nadat de gemeenteraad in de Kerntakendiscussie van 2014 besloot de subsidie voor de huisvesting van de SSK in Meulenvelden per 2016 stop te zetten, leek er een einde te komen aan de activiteiten van de seniorensoos. Als gevolg van deze bezuiniging moest de SSK de huur van 27.500 euro per jaar voor de ruimte zelf ophoesten. Omdat de stichting die kosten niet kon opbrengen, schortte de gemeente de bezuiniging op tot 2019 en werd er samen met verhuurder Plavei gezocht naar een oplossing.

Welzijn
Toen die in mei van dit jaar nog niet was gevonden, zegde de SSK de huur in Meulenvelden per 1 januari 2019 op. Tot teleurstelling van verhuurder Plavei. De woningcorporatie is er alles aan gelegen de seniorensoos binnenboort te houden. “Het unieke van Meulenvelden is dat wonen, zorg en welzijn zijn samengebracht in één gebouw”, vindt directeur Arjan ter Bogt. “De seniorensoos is het toppunt van welzijn. Het mag niet zo zijn dat die door een bezuiniging van de gemeente de nek om wordt gedraaid.”

Dus ging Plavei samen met de SSK en Burgers van Diem in overleg. Dit leidde uiteindelijk tot een intentieovereenkomst tussen de drie partijen. Hierin is vastgelegd dat de twee recreatieve biljarts verhuizen naar het restaurant en dat er intensiever met elkaar wordt samengewerkt. De twee wedstrijdbiljarts in de andere ruimte van de soos blijven staan. Ook hoeft de SSK in 2019 geen huur te betalen aan Plavei.

Bibliotheek
“Om het een kans van slagen te geven, moet iedereen wel wat van de oude gewoontes inleveren”, zegt Ter Bogt. “Wij nemen de leegstand van de soos voor onze rekening.” Plavei hoopt hier in de toekomst de bibliotheek in onder te brengen. “We zijn in gesprek met een aantal partijen. Met deze overeenkomst geven we elkaar wat tijd om te zoeken naar een goede oplossing.”