Schoolgebouw op oude Katja-terrein of Drieheuvelenweg

’s-HEERENBERG – Naast de Drieheuvelenweg onderzoekt de gemeente Montferland ook de mogelijkheden voor centrale huisvesting van het ’s-Heerenbergse basisonderwijs op het terrein van de voormalige Katja-fabriek. De gemeenteraad nam donderdagavond een amendement van LBM aan om het onderzoek niet tot één voorkeurslocatie te beperken.

De voormalige Katja-fabriek. Foto archief Heemkundekring Bergh
De voormalige Katja-fabriek. Foto archief Heemkundekring Bergh

Maart vorig jaar gaf de raad het college opdracht voor een onderzoek naar de centrale huisvesting van het basisonderwijs in ’s-Heerenberg. Omdat de huidige schoolgebouwen van de Pastoor Galamaschool, Mariabasisschool en OBS ’t Montferland al geruime tijd staan en onderhoud behoeven, is renovatie of nieuwbouw nodig.

Daarnaast spelen nog twee ontwikkelingen een belangrijke rol in de wens te komen tot één schoolgebouw voor de drie scholen. Zo neemt het aantal leerlingen in ’s-Heerenberg af, waardoor de scholen nu al leegstand kennen. Ook dwingt het hedendaagse onderwijs om samen te werken met andere partijen, zoals de kinderopvang, zodat de doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden gewaarborgd.

Na een eerste onderzoek kwamen burgemeester en wethouders tot de conclusie dat de Drieheuvelenweg, tussen de viaducten van de Oude Doetinchemseweg en de Hoge Distelweg, de beste locatie is. Dit is nu nog een doorgaande weg tussen de Duitse grens en Zeddam, maar dat verandert als de Ontbrekende Schakel van de randweg N316 in gebruik wordt genomen.

Verkeersafwikkeling
Het idee was al om de Drieheuvelenweg vervolgens verkeersluw te maken. Met de bouw van een school wordt de weg echter helemaal afgesloten. Als gevolg daarvan wordt er een toename van 4000 extra verkeersbewegingen per etmaal op de Zeddamseweg verwacht. In een brief aan het college spaken de omwonenden hierover al hun zorgen uit. Voor veel raadsleden is de verkeersafwikkeling eveneens één van de zorgpunten.

“Bij de huidige voorkeurslocatie hebben we vooral moeite met de verkeersstroom richting het centrum van ’s-Heerenberg op het moment dat de Drieheuvelenweg wordt afgesloten”, zei raadslid Miranda van Balveren namens Lokaal Belang Montferland. “Maar ook de bereikbaarheid van de Drieheuvelenweg voor hulpdiensten kan een probleem zijn.”

Katja-fabriek
Van Balveren pleitte er daarom voor om ook de mogelijkheden voor een schoolgebouw op de locatie van het oude Katja-terrein aan de Lengelseweg 43 nader te onderzoeken. “Dit terrein voldoet aan de gestelde vierkante meters en onze verwachting is dat het tot een veiligere schoolroute leidt dan op de Drieheuvelenweg. We hebben bovendien begrepen dat de directie van Katja bereid is om over de verkoop van het terrein te praten.”

Het gewijzigde voorstel werd door de overige partijen aanvaard. Verantwoordelijk wethouder Tanja Loeff beloofde dan ook beide locaties in het uitgebreide onderzoek mee te nemen.