PvdA Montferland wil duidelijkheid over Gat van Roelofs

NIEUW-DIJK – PvdA Montferland stelt opnieuw vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het bestemmingsplan om uitbreiding van de zandwinning in het Gat van Roelofs mogelijk te maken. De partij vraagt onder andere duidelijkheid over de afspraken die er al liggen tussen het college en de firma Roelofs.

“Dat is namelijk niet bekend”, zegt PvdA-raadslid Sandra Braam. “Het is niet duidelijk of er afspraken zijn en wat deze afspraken dan inhouden. En dat wordt toch wel tijd!” Ook is volgens Braam nog niet duidelijk of het is toegestaan om als gemeente mee te ‘profiteren’ van het zand dat wordt gewonnen.

“Dat het college met de ondernemer afspreekt dat hij betaalt voor aanpassingen aan een weg, omdat dat nodig is voor de plannen, is logisch”, vindt het raadslid. “Het is ook logisch dat je met een ondernemer afspreekt dat hij de kosten van wegreparatie betaalt als zandwagens de weg kapot rijden. Maar minder logisch vind ik dat het college van B&W kennelijk van plan is om voor iedere kuub zand die wordt gewonnen een bedrag te vragen. Mag dat eigenlijk wel? En hoe denk je dan als gemeente onpartijdig te blijven?”

Braam refereert daarbij aan het B&W-advies ‘Ontwerpbestemmingsplan Zandwinning Werfhout’ van 11 juli 2017, dat ter kennisname naar de raad is gestuurd. Hierin staat dat de firma Roelofs een realisatieovereenkomst moet ondertekenen. Het college heeft de intentie om afspraken te maken over compensatie in de vorm van een exploitatiebijdrage en een zogenaamde bijdrage aan ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijdrage zou worden gezet op 30 eurocent per gewonnen kubieke meter industriezand.

Draagvlak
Ook wil de PvdA graag van burgemeester en wethouders weten of ze moeite gaan doen om subsidies voor de firma Roelofs aan te vragen en waar ze dat doen. En tenslotte vraagt de partij het college om meer draagvlak te creëren bij de omwonenden. “Want dat lang niet iedereen gecharmeerd is van de plannen staat als een paal boven water”, besluit Braam.

De PvdA wil dat deze vragen zijn beantwoord voordat er in de gemeenteraad wordt gesproken over het bestemmingsplan. Ze vraagt het college daarom binnen vier weken te reageren.

Plan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zandwinning Werfhout’ voorziet in de uitbreiding van de bestaande zandwinplas bij de kruising van de Bievankweg en Pakopseweg in Nieuw-Dijk met ongeveer 10 hectare. Het plan maakt een uitbreiding van de zandwinning mogelijk, waaronder ook een (tijdelijk) terrein voor een zanddepot, werkterrein en klasseerinstallatie. De bestaande en nieuwe plas worden landschappelijk heringericht met natuur en extensieve recreatie.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.