Politieke avond Loil positief en leerzaam

LOIL – De verdeeldheid tussen de Loilse bevolking en gemeenteraad leek woensdagavond groot. De politieke avond, georganiseerd door de Kontaktraad Loil, eindigde namelijk in een stevige discussie over het gemeentelijk clusterbeleid. Toch gingen de meeste aanwezigen na afloop met een goed gevoel naar huis. Want ondanks de tegenstellingen, leverde de avond voldoende aanknopingspunten op.

Met name over het clusterbeleid was woensdagavond veel discussie in Partycentrum Lara. Zo legde Eric Welling, inmiddels oud-voorzitter van SV Loil, Oscar van Leeuwen (CDA) en Ingrid Wolsing (PvdA) het vuur na aan de schenen.

“We hebben er veel van geleerd”, zei CDA-lijsttrekker Oscar van Leeuwen. “Blijkbaar communiceren wij niet goed”, trok Henk Groote, als voorman van Lijst Groot Montferland, het boetekleed aan. “We kunnen het clusterbeleid niet goed uitleggen”, concludeerden Ingrid Wolsing (PvdA) en Martin Som (VVD) dan ook terecht. Daarmee verwoordden ze de mening van al hun politieke collega’s.

Maar ondanks dat spraken de raadsleden hun vertrouwen uit dat Loil en de politiek uiteindelijk toch tot elkaar komen. “Het was een aangename avond. We hebben veel positieve dingen gehoord, waar we mee verder kunnen”, vonden Wim Sinderdick (LBM) en Ruth Mijnen (D66). “Maar we moeten het wel samen durven doen en niet vanuit de angst denken”, voegde Van Leeuwen daaraan toen. “Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder”, besloot Sinderdinck.

Het was echter niet alleen het clusterbeleid dat woensdagavond ter sprake kwam. De werkgroep Loil Leeft, die de avond namens de Kontaktraad organiseerde, had in totaal vier thema’s bedacht die voor het dorp belangrijk zijn. Zo werd er ook gediscussieerd over onderwijs, wonen en het buitengebied. Alle thema’s werden ingeleid door een spreker, die zijn of haar zienswijze op het onderwerp gaf.

Onderwijs
Jos Breeuwer, oud-schooldirecteur, hield bijvoorbeeld een warm pleidooi voor het behoud van de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil. Hij deed daarbij een beroep op de gemeente te investeren in huisvesting en zorg te dragen voor een toekomstbestendige accommodatie. De raadsleden reageerden daarop door onder andere te stellen dat de gemeente niet over het onderwijs gaat.

“Maar wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor de huisvesting”, zei Som. “Het is goed dat de school in Loil zich onderscheidt door het type onderwijs. Dat kan een kans zijn.” Voor D66 is het vooral van belang dat de kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. “Als een school heel klein wordt, is die garantie er niet meer. Daarbij hoeft de leefbaarheid in een dorp niet achteruit te gaan als de school sluit. Dat is in Stokkum ook niet gebeurd.”

Wonen
Over het thema wonen had Maarten Hoksbergen een verhaal voorbereid. Maar omdat hij ziek was, las generatiegenoot Rick Hoogveld zijn woorden voor. Beide jonge Loilenaren zochten vier jaar geleden een woning in het dorp, vonden niks en vetrokken uiteindelijk naar Didam. “Er staan niet veel huizen te koop in Loil en het laatste nieuwbouwproject is alweer zeven jaar geleden. We vragen de politiek dan ook om de plancapaciteit in de kleine dorpen te vergroten, zodat de levendigheid blijft bestaan.”

Hierin deelden de raadsleden de mening van de Loilenaren. Ze deden daarbij echter ook een beroep op de inwoners van het dorp. “Binnen de contouren van Loil is het lastig bouwen, daar hebben we ook de medewerking van de grondeigenaren en buurt bij nodig”, legde het Loilse CDA-raadslid Ap Dieker uit. “Wellicht kunnen er zo ook particuliere initiatieven ontstaan. Wij hebben het lef om die discussie met jullie aan te gaan, maar we moeten het wel samen doen.”

Buitengebied
Voor het buitengebied stelde Harry Mom als agrariër, Loilenaar en lid van de Plattelandsraad twee prioriteiten. Volgens hem heeft het buitengebied vooral de steun van de politiek nodig bij de asbestsanering en de aanleg van glasvezel. Beiden zaken hebben echter al de aandacht van de raad. Zo wil de gemeenteraad met een goedkope, gemeentelijke lening inwoners ondersteunen die asbestdaken willen verwijderen.

“Bovendien hebben we bij de wethouder aangedrongen zo snel mogelijk met de aanleg van glasvezel aan de slag te gaan”, zei Groote. “Dat gaat ook gebeuren. Maar dan moet wel meer dan vijftig procent van de inwoners van het buitengebied zich aanmelden voor de snelle internetverbinding.” Zij kunnen zich vanaf 21 november inschrijven.

Conclusie
En zo waren er aan het einde van de avond, voor zowel de politiek als de Loilenaren, genoeg aanknopingspunten om samen verder te kijken. Ook al staan beide partijen op sommige punten nog lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie lijkt hierbij het toverwoord.