Parochie viert eerste lustrum Gabriëldag

DIDAM – De jaarlijkse Gabriëldag vindt zondag 24 september voor de vijfde keer plaats. De Gabriëldag is één van de drie gezamenlijke vieringen in het jaar waarvoor de parochianen van alle elf geloofskernen worden uitgenodigd.

Pastoor Jurgen Jansen: “Vijf jaar geleden zijn we gestart met het vieren van onze naamdag. Dat was toen de eerste gezamenlijke viering binnen de parochie H. Gabriël. Inmiddels kennen we sinds twee jaar de Hemelvaartsviering in de binnentuin van kasteel Huis Bergh en dit jaar is daar de Driekoningenviering in Wehl bij gekomen.”

De gezamenlijke vieringen hebben eenzelfde karakter, waarbij samen vieren en elkaar ontmoeten centraal staan. “We beginnen altijd met een eucharistieviering om 10 uur, waarbij de zang wordt verzorgd door het zogenaamde Gabriëlkoor. Een ‘gelegenheidskoor’ dat tijdens de gezamenlijke momenten zingt en dat bestaat uit zangers van alle koren van de parochie. Tijdens de viering is er een kindernevendienst zodat het ook voor jonge gezinnen mogelijk is de viering bij te wonen. Na de viering is er alle tijd voor ontmoeting.

Fietslinten
De Gabriëldag viert zondag ook het eerste lustrum. Dit wil de parochie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Werden er de afgelopen vier jaar twee fietsroutes gereden langs een aantal geloofskernen om parochianen voor een gezamenlijk tocht naar Didam op te pikken, dit jaar zijn er twee zogenaamde fietslinten langs alle kernen.

“We starten al rond 8 uur vanuit Stokkum en Zeddam”, zegt Xaf Hendriksen van de werkgroep Gabriëldag. “We rijden langs alle elf de geloofskernen van onze parochie en willen onderweg zoveel mogelijk parochianen enthousiasmeren om met ons mee te fietsen. Rond 9.30 uur komen we dan in Didam aan waar er voor de fietsers een kopje koffie of thee klaarstaat voordat ze in de kerk plaatsnemen om de viering bij te wonen.”

De afgelopen jaren kon de Gabriëldag rekenen op een toenemende belangstelling. De werkgroep hoopt ook dit jaar rond de 400 parochianen welkom te heten. De meesten van deze parochianen blijven na afloop van de viering om elkaar in de naast de kerk opgezette tent met koffie, thee en wat lekkers elkaar te ontmoeten.

Ontmoeting
Pastoor Jansen: “Het is altijd mooi om te zien hoe mensen vanuit de verschillende geloofskernen met elkaar in gesprek raken. In de eerste jaren hebben we wat spelelementen georganiseerd waarbij mensen ook echt met elkaar moesten overleggen. Daarmee wilden we het leggen van  de contacten ondersteunen. Dit jaar hebben we vanwege het jubileum voor een andere opzet gekozen waarbij er een bijzondere rol is weggelegd voor het pastoraal team en het parochiebestuur. Zij staan deze Gabriëldag letterlijk ‘in dienst’ van de parochianen.” Als afsluiting van de dag komt er bovendien een gastspreker die de aanwezigen verrast en op ludieke wijze spreekt over het Roomsche Leven.

Vertrek fietsers
Het fietslint vanuit ’s-Heerenberg vertrekt om 8 uur en is om 8.10 uur in Stokkum, om 8.50 uur in Beek en om 9.10 uur in Nieuw-Dijk. Vanuit Zeddam vertrekken de fietsers om 8.05 uur vanaf het kerkhof aan de Oude Doetinchemseweg en zijn ze om 8.20 uur in Braamt, om 8.35 uur in Kilder, om 8.50 uur in Wehl, om 9.05 uur in Nieuw Wehl en om 9.20u in Loil. Met uitzondering van Zeddam is het vertrek in alle geloofskernen vanuit de kerk.