Opgravingen Kerkwijk en Randweg geëxposeerd

DIDAM/ZEVENAAR – In Kunstwerk! Liemers Museum in Zevenaar wordt vrijdagavond 8 september de expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’ geopend. De expositie is het resultaat van de opgravingen in Kerkwijk en de Randweg in Didam.

Voor de aanleg van de Randweg werd er eerst archeologisch onderzoek gedaan.

Ruim twintig jaar geleden vonden de eerste opgravingen plaats aan de zuidrand van Didam. Vanaf die periode hebben archeologen en vrijwilligers de bouw van een industrieterrein, een woonwijk en een rondweg intensief begeleid. Dit is niet zonder resultaat gebleven. Resten van boeren uit de Steentijd, een bijzondere nederzetting uit de IJzertijd, een dorp van Germaanse soldaten en een middeleeuws kasteel, waaronder de resten van rijke graven uit de Vroege Middeleeuwen, kwamen tevoorschijn.

In september worden de mooiste vondsten uit de afgelopen jaren tentoongesteld. De gemeente Montferland, het Archeologisch Dienstencentrum (ADC), de Historisch Archeologische Stichting en Kunstwerk! Liemers Museum hebben de expositie ingericht om stil te staan bij de afsluiting van het laatste archeologische project van de Randweg in Didam.

Opening
Op 8 september om 20 uur neemt wethouder Walter Gerritsen van de gemeente Montferland in Kunstwerk! Liemers museum in Zevenaar het laatste rapport in ontvangst nemen en opent hij de tentoonstelling. Aansluitend hierop geeft Henk van der Velde (ADC) een toelichting op de bijzondere resultaten die in de afgelopen twintig jaar zijn bereikt.

Bestuursleden van de Historisch Archeologische Stichting en medewerkers van Kunstwerk! Liemers museum uit Zevenaar zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de expositie. Tentoongesteld worden metalen voorwerpen waaronder een gouden broche, gordelbeslagen ingelegd met goud en zilver, munten, aardewerk zoals kogelpotten van Didamse makelij, maalstenen en vele andere voorwerpen en foto’s. De voorwerpen worden in bruikleen gegeven door het museum Het Valkhof in Nijmegen.

Kasteel
De expositie sluit naadloos aan bij verhalen van de Liemerse amateurhistorici Tinneveld en  Van Dalen over het kasteel van Didam. Gevonden zijn onder andere de gracht en fragmenten van de fundering van het kasteel. Didam heeft een historie die vele eeuwen teruggaat en deze is in vele vormen te zien.

De expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’, het resultaat van de opgravingen in Kerkwijk en de Randweg in Didam ’ is vanaf 9 september te zien op de gebruikelijk openingsuren van Kunstwerk! Liemers Museum en is tot en met 1 oktober voor het publiek toegankelijk.Facebooktwittergoogle_plus

Natasja Scheerder
Over de schrijver
Natasja Scheerder was twaalf jaar werkzaam als journalist voor diverse huis-aan-huis kranten van Wegener. Sinds juni 2012 heeft ze haar eigen tekstbureau Tekst by Tas. De lokale journalistiek bleef echter trekken. In januari 2014 lanceerde ze daarom haar eigen online krant Stem van Montferland.