Nieuwe voorzitter carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers

LOIL – Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers heeft een nieuwe voorzitter. Marcel Wiendels volgt Geert Korte op, die dertien jaar voorzitter was van de Loilse carnavalsvereniging. Afgelopen maandag, tijdens de algemene ledenvergadering, droeg hij de voorzittershamer over.

Geert Korte (links) draagt de hamer over aan Marcel Wiendels. Foto Frank Gies

“De afgelopen vijftien jaar heeft Geert zich met hart en ziel ingezet voor De Vrolijke Drammers”, laat de vereniging in een persbericht weten. “In die jaren heeft hij geholpen veel initiatieven te ontplooien, zoals carnaval in Meulenvelden en de pronkmatinee. Geert had daarnaast intensief contact met het convent, de jury van de optocht, de burgermeester en andere verenigingen.”

Er vonden nog een bestuurswisselingen plaats. Femke Peters-Franken is toegetreden tot het bestuur en Luuk Jansen in de raad van elf. President Peter Bosman is herkozen en bestuurslid Inge Jentink was aftredend. De zaal bedankte Inge voor haar inzet voor de vereniging.

Daarnaast werd tijdens de vergadering het jaarverslag 2018 van De Vrolijke Drammers gepresenteerd door secretaris Frank Gies. Hierin werd teruggekeken op een succesvol jaar, met veel activiteiten voor alle generaties en hoge bezoekersaantallen. Hiertoe behoorden activiteiten als het festival ‘Loillands at the park’, de pronkzittingen, diverse jeugdactiviteiten en de carnavalsoptocht