Nieuwe coalitie Montferland bijna rond

DIDAM – CDA, LBM, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord gesloten. Het akkoord vormt de basis voor een samenwerking tussen de vier partijen. Als de gemeenteraad donderdagavond ook akkoord gaat, heeft de gemeente Montferland een nieuwe coalitie.

Tijdens die raadsvergadering worden tevens de nieuwe wethouders voorgesteld. Voor het CDA zijn dat Walter Gerritsen, die daarmee als enige terugkeert in het college, en lijsttrekker Oscar van Leeuwen. LBM draagt Wim Sinderdinck voor, de VVD schuift Martin Som naar voren en voor D66 moet Ruth Mijnen zitting nemen in het college.

Daarnaast presenteren de vier partijen hun coalitieprogramma voor Montferland in de komende vier jaar.