‘Montferland moet weer toeristisch bolwerk worden’

’s-HEERENBERG/ZEDDAM – ‘Het komt wel goed’, was jarenlang een gevleugelde uitspraak als het ging over de toekomst van het toerisme in Montferland. Maar het kwam niet goed. Zo verdween een groot aantal hotels, vooral in Zeddam, en bleek het Montferland nog maar bij weinigen bekend. Een nieuwe visie op recreatie en toerisme moet het tij nu keren.

Clemens Ambting, voorzitter van de Montferlandse Vereniging voor Toerisme, reikt het eerste exemplaar van de nieuwe toeristische visie uit aan burgemeester Peter de Baat.

Hiertoe werd vorig jaar een visiegroep samengesteld met vertegenwoordigers van de Montferlandse Vereniging voor Toerisme, gemeente, politiek en de adviesgroep Recreatie & Toerisme. Onder het motto ‘Van speldenprik naar speerpunt’ presenteerde zij onlangs in kasteel café Heeren Dubbel in ’s-Heerenberg haar visie voor de komende tien jaar, waarmee Montferland weer een toeristisch en recreatief bolwerk moet worden.

Promotiebureau
De ‘dromen’ van de leden van de visiegroep waren daarbij het vertrekpunt. Een promotiebureau, dat zich als een spin in het web bezighoudt met alle facetten van recreatie en toerisme, kwam daarbij als grootste wens naar voren. “De tijd is rijp voor een centrale plek, waar vanuit alles wordt georganiseerd”, zei gespreksleidster Inge de Jager. “De voorkeur gaat hierbij uit naar een stichting, die Montferland weer op de kaart moet zetten.”

Ook is het volgens de visiegroep belangrijk om samen te werken met andere regio’s en verder te kijken dan alleen de Achterhoek. “Ook de Liemers, Stadt Emmerich am Rhein en de regio Arnhem Nijmegen zijn goede partners en bieden tal van mogelijkheden om het product Montferland te verkopen.”

Boomtoppenpad
Het behoud van het karakter van Montferland met z’n unieke landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten, zoals de stuwwal, motte en het kasteel, is eveneens een speerpunt. De Jager: “Verder zetten we in op diversiteit en kleinschaligheid. De focus ligt op vaker en korter verlijf. De dagrecreatieve mogelijkheden moeten hiervoor worden uitgebreid. Wij denken bijvoorbeeld aan een boomtoppenpad als toeristische trekpleister. Een kostenplaatje is hiervoor nog niet gemaakt, maar dromen mag.”

Een ander doel is het organiseren van vijf, zes of zelfs zeven grote evenementen met een regionale, nationale of, beter nog, internationale uitstraling. Bij de organisatie van dit soort evenementen, maar ook met andere initiatieven en ideeën, moeten ondernemers bij de gemeente in een warm bad terechtkomen.

“Als het gaat om innovatie, vergunningen, bestemmingsplannen en afstemmingen voor het gebruik van de openbare ruimte, gebouwen of nieuwbouw pleiten wij voor minder regels en een vlotte afhandeling”, verwoordde De Jager de wens van de visiegroep. “Verlaag de drempel voor toeristisch-recreatieve ondernemers en faciliteer ze zo optimaal mogelijk.”

Burgemeester
Het eerste exemplaar van de Visie Recreatie & Toerisme Montferland 2018-2028 werd uitgereikt aan burgemeester Peter de Baat. “Er is werk aan de winkel”, concludeerde hij meteen. “Maar gelukkig is voor de uitwerking van de visie de hardware al aanwezig. Die is hier fantastisch met het unieke landschap en bijzondere monumenten als het kasteel en de motte. De software moeten we nu zelf invullen, al hebben we al prachtige evenementen als de Montferland Run en Mechteld ten Ham.”

Enthousiast was De Baat ook over het idee voor een promotiebureau als spin in het web. “We moeten de boer op en daar speelt een promotiebureau een belangrijke rol in. Ik zie daarbij eveneens veel mogelijkheden voor samenwerking. Nieuw in het schap is de Liemers. Die regio smaakt ook lekker en heeft water. Dat is een mooie aanvulling op de Montferlandse toppen.”