Leisurelands past plannen Nevelhorst aan door ijsvogel

DIDAM – Het aanbermen van de noordoever van de Nevelhorst, langs de Vincwijcweg, gaat niet door. Omdat de oever optimaal leefgebied is voor de ijsvogel past Leisurelands, eigenaar van het recreatiegebied, het herinrichtingsplan aan. Leisurelands wilde de oever aanbermen om onder andere de aanleg van een wandelpad mogelijk te maken.

Paul Aukes wijzend naar de noordkant van de Nevelhorstplas, die uit de plannen is gehaald.

Paul Aukes, oud-ecoloog bij het ministerie van Landbouw, is blij met de aanpassing. De Loilenaar maakte in 2016 samen met de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar en het IVN afdeling De Liemers bezwaar tegen de plannen. Volgens hen tast het aanbermen van de plas de natuurwaarden aan.

“Aan de noordkant zijn er veel laag over het water hangende takken”, weet Aukes. “Die zijn belangrijk voor de ijsvogeltjes, omdat ze daarvandaan naar beneden kunnen duiken om kleine visjes te vangen. Bovendien profiteert de ijsvogel van de stijlkanten aan deze zijde van het baggergat, waar ze een hol kunnen maken. Het is daarom een zeer belangrijk fourageer- en broedgebied voor veel vogels. Als dit verdwijnt, is de ijsvogel weg.”

Daarbij heeft de plas een grote visfauna en is het één van de drie viswateren in Nederland waar nog vrij op karper mag worden gevist. “Er zwemmen hele grote karpers, maar ook jonkies”, vertelt Aukes. “De kleine visjes zijn een heerlijk maal voor de vogels. De tussenmoot is ideaal voor aalscholvers en de grote karpers zijn aantrekkelijk voor  sportvissers.”

Maar volgens Aukes kent de Nevelhorst veel meer natuurwaarden. Zo zijn er in de bosstreek langs de noordelijke oever drie verschillende soorten vleermuizen ontdekt. Bovendien is de oever een groeiplaats van de heggenrank. “Die hoort hier thuis”, vindt Aukes. “Er blijft al zo weinig over in dit landschap. Het zou jammer zijn als je dat ook nog weghaalt.”

Onderzoek
Leisurelands kwam tot diezelfde conclusie naar aanleiding van een natuuronderzoek dat ze liet uitvoeren. “Als het resultaat daarvan is dat de natuurwaarden aan deze kant van de plas hoog zijn, dan moet je daar met je vingers van afblijven”, zegt directeur Erik Droogh. “Daarom hebben we de hele noordzijde uit het plan geschrapt en wordt hier dus geen wandelpad aangelegd.” Voor een wandeling om de plas moet je ook in de toekomst bovenlangs, via de Vincwijcweg.

Leisurelands kijkt nog wel of ze hier een open terreintje voor de triatlonvereniging kan aanleggen, waar deelnemers aan de triatlon uit het water kunnen lopen naar de parc fermé op het voetbalveld. “Maar dat doen we alleen als dit ver genoeg af ligt van de habitat van de ijsvogel”, vertelt Droogh. “Anders laten we deze kant van de plas helemaal in tact.”

Zwemfunctie
Tot tevredenheid van Aukes. “Het enige minpunt is nu nog dat de zwemfunctie verdwijnt”, zegt hij. “Vanwege het kwelwater is de waterkwaliteit perfect. Je kunt er dus nog gerust zwemmen. Leisurelands heeft alleen niet meer de verplichting te monsteren op de kwaliteit van het zwemwater. Alleen als het lang warm is geweest, moet je oppassen. Dan kan er namelijk sprake zijn van algenbloei.”