‘Krachten bundelen in nieuw dorpshuis’

BEEK/LOERBEEK – Dat er iets met het Gildehuis in Beek en Loerbeek moet gebeuren, daar is iedereen het in de dorpen wel over eens. Maar of het gebouw in de toekomst ook een invulling als dorpshuis krijgt, daar verschillen de meningen nog wat over. Aan belangstelling voor het plan om het gebouw van het St. Jansgilde nieuw leven in te blazen, ontbreekt het in elk geval niet.

De stuurgroep met v.l.n.r. Chiel Berndsen, Hans Hofs, René Roes, Mario Jansen en Patrick Ketels. Foto Dies Goorman

Vrijdagavond kwamen er dan ook zo’n negentig geïnteresseerden naar het Gildehuis voor een presentatie van de eerste ideeën. De aftrapsessie was georganiseerd door een stuurgroep van vijf personen, die aan de slag wil om de voorzieningen in Beek en Loerbeek te verbeteren en waarborgen. “Wij doen dit allemaal op persoonlijke titel”, zei voorzitter Hans Hofs. “Ieder van ons heeft wel een grote achterban, maar we zitten hier niet als vertegenwoordiger van een vereniging.”

Het voornaamste doel van de avond was om voldoende draagvlak in Beek en Loerbeek te creëren om de plannen verder uit te werken. En dat lukte. Want hoewel er ook kritische geluiden te horen waren, vonden de meeste aanwezigen het zeker de moeite waard om de kansen voor een nieuw dorpshuis verder te onderzoeken.

Muziekvereniging
Volgens Berna Tomassen en Herman Jansen moet daarbij echter wel goed naar de wensen van muziekvereniging Volharding worden gekeken. De vereniging is één van de belangrijkste gebruikers van het gebouw. “We hebben een gebouw nodig, waarin we goed kunnen musiceren”, zei Tomassen. “Daarvoor moet het Gildehuis worden gerenoveerd. Nu is het bijvoorbeeld niet mogelijk om hier concerten te geven.”

KBO-voorzitter Henk ter Voert vindt het jammer dat er alleen over het Gildehuis als nieuw dorpshuis wordt gepraat. “De kerk gaat straks ook een keertje dicht. Dit is een rijksmonument en het is jammer als het gebouw leeg blijft staan. Het voorste deel kan denk ik prima door de verenigingen worden gebruikt.”

Krachten bundelen
Op de vraag of het bij elkaar brengen van de verenigingen in één gebouw voor- of juist nadelig is, reageerden de meeste mensen vrijdagavond positief. Marcel Derksen van dansvereniging Let’s Dance ziet alleen maar voordelen. “Wij oefenen nu op drie, vier verschillende locaties en zijn dringend op zoek naar een vaste plek. Ik denk dat we elkaar daarbij nodig hebben en juichen een dorpshuis voor alle verenigingen dan ook toe.”

Gerard Duis is het met hem eens. “Als verenigingen hebben we in het verleden de luxe gehad om alleen naar onszelf te kijken. We hebben nu echter te maken met de krimp. Bovendien hebben veel verenigingen problemen met de huisvesting. Het is vijf voor twaalf en tijd om de krachten te bundelen.”