Koor Bergh Opwaerts schenkt clubkas aan Bergh in het Zadel

’s-HEERENBERG – De gemengde zangvereniging Bergh Opwaerts uit ’s-Heerenberg is opgehouden te bestaan. Het kasgeld hebben de 22 voormalige koorleden geschonken aan Bergh in het Zadel voor de kankerbestrijding.

Bennie Mulling (rechts) en Netje Berndzen-Kniest (midden) hebben Wim Hendriksen een cheque overhandigd.

Dat gebeurde tijdens een afscheidsbijeenkomst in Café De Snor in ’s-Heerenberg. Penningmeester Bennie Mulling overhandigde een bedrag van bijna 460 euro aan Wim Hendriksen van de ’s-Heerenbergse stichting, die het geld gaat besteden aan onderzoek naar kanker bij kinderen.

Dat het koor zichzelf heeft opgeheven had verschillende oorzaken. Eén daarvan was een financiële reden. Voorzitter mevrouw Netje Berndzen-Kniest: “We kregen steeds minder subsidie waardoor de kosten van onder meer de dirigent en de huur van de repetitieruimte niet meer waren op te brengen. Ook de vergrijzing heeft een belangrijke rol gespeeld. Ons jongste lid was 70 jaar oud en de oudste dik in de negentig. Bovendien hadden we steeds meer gebrek aan mannenstemmen. We moesten nog wel een bestemming vinden voor het resterende geld van de vereniging. Dat moest beslist een goed doel zijn. Het werd uiteindelijk Bergh in het Zadel.”

Het koor trad nog regelmatig op in diverse tehuizen, zoals Sydeheim in Zeddam, Den Ooiman in Doetinchem en St. Gertrudis in ’s-Heerenberg. Bovendien gaf men concerten in zowel de protestantse kerk als de katholieke kerk in ’s-Heerenberg en verleende men jarenlang medewerking aan het Mechteld ten Hamweekeinde. De koorrepetities vonden plaats in de muziekschool aan de Plantsoensingel Zuid in ’s-Heerenberg.

Met tegenzin hebben de meeste leden een punt achter het koor gezet. Wel is afgesproken om jaarlijks een reünie te houden.