Joep’s beslommeringen: Sollicitatieplicht

Het is zeker niet verkeerd van de overheid om maatregelen te nemen die er voor zorgen dat mensen die om de een of andere reden hun baan verliezen, de plicht hebben om naar een andere baan te solliciteren. Of deze wettelijke verplichting voor iedereen moet gelden en of dit systeem ook daadwerkelijk werkt, is nog maar de vraag.

Mensen die echt niet willen werken, voldoen iedere keer keurig aan de wettelijke plicht door vooral op baantjes te solliciteren waar zij absoluut niet voor gekwalificeerd zijn en zeker weten dat zij niet worden aangenomen. Werkeloze schoolverlaters solliciteren zich ook helemaal wild, maar worden vaak afgewezen omdat zij geen ervaring hebben. Oudere mensen willen graag werk hebben, maar komen zelden aan de bak. Zij worden vriendelijk afgescheept met de woorden dat zij niet voldoen aan het profiel.

De overheid heeft nu naar vooral de oudere mensen een genereus gebaar gemaakt dat mensen die nog maar één jaar voor hun pensionering staan, niet meer hoeven te solliciteren. Toen dit bericht wereldkundig werd gemaakt, trok de mededelende overheidsdienaar een gezicht alsof hiermee de mensheid een enorme dienst wordt bewezen.

Oudere mensen, die veelal meer dan veertig jaar hard hebben gewerkt en die voor het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd door op geld beluste ondernemers aan de kant worden geschoven, worden door de overheid gedwongen om regelmatige frustraties te ondergaan door te solliciteren op baantjes waarvoor zij worden afgewezen omdat zij niet meer aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt, leeftijdsdiscriminatie dus.

Nou ja, dat ene jaar hebben zij natuurlijk mooi in de pocket.

‘Iemand blij maken met een dode mus’