Joep’s beslommeringen: Persoonsgebonden budget

Stel dat mijn baasje tegen mij zou zeggen, ‘Hier Joep, hier heb jij iedere maand een zak voer en zoek het vanaf nu zelf maar uit’. Dat gaat bij mij natuurlijk nooit werken want behalve dat ik nooit geleerd heb hoe hier goed mee om te gaan, ben ik daarnaast ook nog eens een enorme schrokop, met als gevolg dat halverwege de maand de zak waarschijnlijk al leeg is. Maar goed dat mijn baasje zo verstandig is om zelf de regie hier over te houden.

Bij de mensen werkt dat tegenwoordig anders. De overheid heeft enkele jaren geleden besloten om mensen die structureel zorg nodig hebben, een persoonsgebonden budget te geven zodat zij deze zorg zelf kunnen inkopen. Dit heeft de overheid gedaan zonder er goed over na te denken of deze mensen wel in staat zijn om deze zorg zelf in te kopen.

In veel gevallen blijkt dat dus niet het geval te zijn en zijn er anderen die deze zorg voor deze mensen inkopen, met alle gevolgen van dien. Net zoals het bij mij zou zijn, is bij de meeste mensen halverwege de maand het geld al op omdat zij er niet goed mee omgaan of het geld wordt aan andere zaken besteed dan daar waar het voor bedoeld is. Ook zijn er handige mensen of instellingen die hier dankbaar gebruik van maken en op grote schaal frauderen.

Zoals al gezegd, mijn baasje is gelukkig zo verstandig dat hij weet dat hij een dergelijke verantwoording niet aan mij kan overlaten, maar ik vraag mij af wat voor figuren er in Den Haag zitten, die dit soort idiote systemen bedenken.

‘Te allen tijde hebben de kleinen voor de dwaasheden van de groten moeten boeten’