Joep’s beslommeringen: Pamperen

Onder aanvoering van met name de linkse politieke partijen, is de Nederlandse overheid al jaren bezig om haar burgers te pamperen. Niet dat ik nu gelijk al wil zeggen dat de overheid niet als een goed huisvader voor haar kinderen moet zorgen, want deze plicht en verantwoordelijkheid hebben zij wel degelijk, maar de laatste twintig jaar zijn zij hierin wel erg ver doorgeschoten.

Pamperen, verwennen of in de watten leggen, is iets anders dan goede zorg geven. Pamperen is overdaad en zorgt ervoor dat mensen gemakzuchtig worden. De overheid zorgt daarmee dat bepaalde behoeftes automatisch worden vervuld en neemt daarmee bij mensen de noodzaak weg om deze zelf te vervullen. Kortom, mensen worden inactief.

Het pamperen is bij de overheid ontstaan door toedoen van de explosieve groei van het aantal politieke partijen, die allemaal iets te wensen hebben en iets voor hun kiezers willen betekenen, omdat zij dat in hun overenthousiaste verkiezingscampagne nu eenmaal hebben beloofd. Uitkeringen, subsidies, toeslagen en kortingen, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel ergens een potje voor. Potjes die het belastingsysteem opblazen en onwerkbaar maken.

Om van deze bureaucratische rompslomp af te komen hebben de gemeente Utrecht en Tilburg een plan bedacht om uitkeringen, toeslagen en kortingen te gaan vervangen door een zogenaamd basisinkomen. Gratis geld dus! Dat er mensen zijn die hierdoor nog minder zin hebben om te gaan werken staat vast. Het Centraal planbureau heeft al uitgerekend dat het totaal aantal gewerkte uren met 5,3 procent gaat dalen en in Canada, waar zij met dit systeem al hebben geëxperimenteerd, werd zelfs een daling van 10 procent geconstateerd. En Canadezen staan bepaald niet bekend als luie mensen.

In Nederland zijn er enkele gemeenten geweest die uitkeringstrekkers verplicht werk hebben laten doen waar half (links)Nederland over gevallen is. Maar wat is er mis mee om mensen die een uitkering hebben, dus door de staat onderhouden worden, iets voor de maatschappij terug te laten doen. De overheid kan hierdoor kosten besparen en mensen maken zich nuttig voor de gemeenschap.

Men moet het oude woord ‘plicht’ in zijn volle betekenis in eer herstellen. Het is de keerzijde van ‘recht’!