Joep’s beslommeringen: Inburgeren

Naar het schijnt is het inburgeren van allochtonen volledig mislukt. Ik blijf het woord allochtoon maar gebruiken want dan weet men tenminste over wie ik het heb.

Dat het inburgeren mislukt is, blijkt onder andere uit het feit dat leerkrachten in de klas niet meer durven te spreken over zaken die in Nederland allang geen taboe meer zijn. Dit gevoel ligt volgens mij meer bij de leerkrachten die hun autoriteit in de jaren tachtig van de vorige eeuw al verkwanseld hebben om maar vooral zo populair mogelijk te zijn.

De discipline in de klassen is daarmee verdwenen en leerlingen hebben op school meer oog voor hun mobieltje dan voor de leerkracht. Vroeger, toen de opvoedende en corrigerende tik nog in de mode was, keken leerlingen wel uit om een grote mond tegen een leerkracht te hebben.

Je hoort en leest tegenwoordig dat allochtonen zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse cultuur en onze normen en waarden. Mark Rutte roept zelfs iedereen op om vooral toch maar normaal te doen. Maar wat is de typische Nederlandse cultuur en wat zijn onze normen en waarden en wat is normaal?

Zuid-Nederland kent een andere cultuur dan Noord-Nederland. In Brabant en Limburg leven ze tijdens het carnaval in een volstrekt andere wereld, terwijl de nuchtere Friezen en Groningers het idee hebben dat ze daar in het zuiden volledig van het padje af zijn. Wat te denken van de zuinige Zeeuwen of de terughoudende Achterhoeker. Normen en waarden zijn voor iedereen verschillend. Wat voor de een stapelgek is, is voor de ander volstrekt normaal. Zie er dan als net gearriveerde vluchteling maar uit te komen.

Vrouwelijke leerkrachten beklagen zich ook dat enkele moslims hen geen hand willen geven, maar is dat zo’n enorm probleem. Hoe zouden ze het vinden als zij te maken krijgen met mensen uit de zuidelijke landen die het normaal vinden om elkaar te zoenen. Leerkrachten moeten zich vooral bezighouden met lesgeven zonder rekening te houden met cultuur en achtergrond.

‘In een staat waar de huishouding slecht is, wordt ook slechte huishouding in een gezin bevorderd’