Joep’s beslommeringen: Criminelen

Criminelen zijn mensen die zich niet houden aan de wet. Zij brengen andere mensen schade en leed toe en worden, als zij worden gepakt, daarvoor bestraft. In het huidige rechtssysteem krijgen zij in de meeste gevallen, na bestraffing direct een derde van hun straf kwijtgescholden. Dit is ten opzichten van de slachtoffers onrechtvaardig, die hebben of hun leven verloren of zijn voor de rest van hun leven getraumatiseerd.

Staatssecretaris Dekker is inmiddels ook van mening dat dit onrechtvaardig is en dat een vermindering van straf alleen van toepassing mag zijn als de gedetineerde goed gedrag vertoont en laat blijken dat hij of zij weer als goed burger de maatschappij in kan. Deze vermindering van straf mag dan ten hoogste twee jaar bedragen.

Uiteraard zijn er weer andersdenkenden en instanties die een andere mening zijn toegedaan. Uit een vermeend onderzoek is volgens deze instanties gebleken dat het langdurig vastzetten van criminelen een slechte invloed op hun heeft en niet bijdraagt tot een goede terugkeer in de maatschappij. Ik dacht altijd dat een slechte opvoeding, omgang met foute vrienden en overdadig gebruik van drugs en drank een slechte invloed op de mens hadden. Deze zogenaamde wetenschappers wijten het nu vooral aan véél te lang in de gevangenis zitten. Heeft de mensheid al die jaren het dan toch verkeerd gezien?!

Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er enkele criminelen zijn die hun best doen om na hun straf als goed burger door het leven te gaan, maar de meeste criminelen hebben van nature een slecht karakter en menen dat zij, ongeacht wat zij doen, boven de wet staan. Dergelijke sujetten moet je uit het maatschappelijk verkeer halen. Niet zozeer om de crimineel te straffen, maar veel meer om de veiligheid van goede burgers te beschermen. Het is niet de crimineel die zoveel aandacht verdiend, maar het slachtoffer zo centraal moeten staan.

‘Hij die het kwaad niet straft, laat toe dat het geschiedt’