Informatie halen en brengen in nieuw Centrumpunt Didam

DIDAM – Informatie geven, maar vooral ook informatie inwinnen. Daar gaat het volgens wethouder Oscar van Leeuwen om in het nieuwe centrumpunt, dat de gemeente Montferland vrijdagmorgen opende in het oude raadhuis. Hier kunnen bewoners voortaan elke vrijdag van 9 tot 13 uur terecht met vragen en ideeën over het Centrumplan Didam.

Inwoners van Didam kunnen sinds vrijdag in het oude raadhuis terecht voor informatie over het Centrumplan Didam.

Naast een aantal ambtenaren is ook de wethouder zelf regelmatig aanwezig om inwoners te woord te staan over de nieuwe inrichting van het centrum van Didam. “Er is een grote vraag om informatie vanuit het dorp”, weet Van Leeuwen. “Met die vragen kunnen de mensen hier terecht, maar ze kunnen ze ook stellen op onze website en Facebook-pagina.”

Van Leeuwen wil echter niet alleen dat de dorpsbewoners informatie ophalen, maar hij hoopt ook dat ze zelf met ideeën komen. “Alle ideeën die passen binnen de kaders nemen we serieus mee in de plannen”, zegt hij. “Die komen ook op de website te staan, zodat iedereen ze kan zien. Een aantal kaders staat inmiddels vast, maar er zijn ook nog veel keuzes die gemaakt moeten worden. Daar willen we samen met de inwoners van Didam over in gesprek.”

Lieve Vrouweplein
Vast staat onder andere dat er een evenemententerrein komt op het Lieve Vrouweplein en dat de parkeerplekken hier verdwijnen. Ook verleent de gemeente haar medewerking aan de ontwikkeling van een supermarkt en parkeerplaats op de locatie van het voormalige gemeentehuis. Van Leeuwen: “Mensen kunnen hier dus in de toekomst gewoon hun auto blijven parkeren, maar het blijft ook mogelijk om hier activiteiten te organiseren. Er komt zelfs meer ruimte. Bovendien zorgt een supermarkt voor meer reuring op deze locatie.”

Het verdwijnen van de parkeerplekken op het Lieve Vrouweplein wordt opgevangen door extra parkeerruimte op het Oranje Erf. “De parkeerplaats achter winkelcentrum De Ent gaan we anders inrichten, zodat we er meer auto’s kwijt kunnen. Het voornemen is om daar als eerste mee te starten. Op het kerkplein blijft de parkeerruimte gewoon in tact, waardoor we straks waarschijnlijk zelfs meer parkeerplekken hebben.”

Inrichting raadhuis
Het tijdelijke centrumpunt is ingericht op de begane grond van het oude raadhuis aan de Raadhuisstraat 14 in Didam. Hiervoor heeft de gemeente wat herstelwerkzaamheden moet doen aan het monumentale pand, dat al jaren leeg staat. Zo is het asbest verwijderd en zijn hiervoor nieuwe plafonds in de plaats gekomen. Ook zijn de vloeren en muren aangepakt.

“Het is de bedoeling dat hier straks ook het bouwteam wordt ondergebracht, zodat we geen bouwketen hoeven te plaatsen”, vertelt Van Leeuwen. Uiteindelijk moet ook het raadhuis een definitieve invulling krijgen binnen het Centrumplan Didam. “Dat wordt waarschijnlijk het slotstuk van het hele plan. Het zou mooi zijn als het een horecabestemming krijgt, zodat we straks vanaf Jan&Jan tot aan de Harmonie een prachtige doorloop krijgen.”