‘Gordelbeslag bij kasteelterrein is topvondst’

DIDAM/ZEVENAAR – In Kunstwerk! Liemers Museum in Zevenaar is vrijdagavond 8 september de expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’ geopend. De expositie is het resultaat van de opgravingen in Kollenburg, Kerkwijk en de Randweg in Didam. “Het gordelbeslag bij het kasteelterrein is het meest bijzonder”, vindt Anneke Zonneveld. “Een topvondst.”

V.l.n.r. Anneke Zonneveld, Alex Koster (streekarchivaris) en Henk Tomas, dertig jaar amateurarcheoloog en oprichter van de Oudheidkundige Vereniging Didam.

Ruim twintig jaar geleden vonden de eerste opgravingen plaats aan de zuidrand van Didam. Vanaf die periode hebben archeologen en vrijwilligers de bouw van een industrieterrein, een woonwijk en een rondweg intensief begeleid.

“Zo’n twintig jaar geleden is het begonnen op de Kollenburg”, vertelt Zonneveld, die het onderzoek vanuit de gemeente Montferland begeleidde. In 2004 zijn we begonnen met de eerste proefsleuven in Kerkwijk en de Randweg, later met de opgravingen in die gebieden die waardevol bleken. Vervolgens is eerst Kerkwijk en de Randweg-west opgepakt en later de Randweg Oost (2012 tot en met 2014).”

Topvondsten
Dit is niet zonder resultaat gebleven. Resten van boerenerven uit de Steentijd, een bijzondere nederzetting uit de IJzertijd, een dorp van Germaanse soldaten en een middeleeuws kasteel, waaronder de resten van rijke graven uit de Vroege Middeleeuwen, kwamen tevoorschijn. “Persoonlijk vind ik het gordelbeslag bij het kasteelterrein het meest bijzonder”, zegt Zonneveld. “Dat is echt een topvondst.”

Verder zijn in het Liemers museum onder andere drie vrijwel intact zijnde kogelputten uit een waterput, een blauw glazen kommetje uit één van de drie rijke kamergraven en botfragmenten met gaten erin te zien. “Hieruit zijn kralen gemaakt”, weet Zonneveld. “Ook zijn er maalstenen van basaltlava tentoongesteld, afkomstig uit Kerkwijk. Deze werden gebruikt om graan te malen.”

Crematieresten
Opmerkelijk voor deze regio en de tijdsperiode is verder dat er crematieresten in een urn zijn aangetroffen. Verder archeologisch onderzoek moet uitwijzen of het hier een individuele begraving betreft of een grafveld. Zonneveld: “Bijzonder is dat de locatie van de begraving direct naast de huidige begraafplaats ligt. Zo heeft de gegraafplaats er ineens een veel oudere ‘Kerkwijker’ bij liggen.”

De mooiste vondsten uit de afgelopen jaren zijn deze maand tentoongesteld. De gemeente Montferland, het Archeologisch Dienstencentrum (ADC), de Historisch Archeologische Stichting en Kunstwerk! Liemers Museum hebben de expositie ingericht om stil te staan bij de afsluiting van het laatste archeologische project van de Randweg in Didam.

Expositie
De expositie ‘Sporen van mensen: boeren, ridders en soldaten’, het resultaat van de opgravingen in Kerkwijk en de Randweg in Didam ’ is sinds zaterdag te zien op de gebruikelijk openingsuren van Kunstwerk! Liemers Museum aan de Kerkstraat 16 in Zevenaar. De tentoonstelling is tot en met 1 oktober voor het publiek toegankelijk.