Gezamenlijke Hemelvaartsviering in de open lucht

’s-HEERENBERG – De Gabriëlparochie houdt vandaag op Hemelvaartsdag een eucharistieviering in de open lucht. Deze gezamenlijke viering van alle geloofsgemeenschappen van de parochie vindt net als vorig jaar plaats op de binnenplaats van kasteel Huis Berg in ’s-Heerenberg.

Vorig jaar werd er voor het eerst een gezamenlijke Hemelvaartsviering in de open lucht gehouden.

De viering begint om 10 uur. Tijdens de viering is er ook een speciale kinderwoorddienst. Na afloop is er voldoende gelegenheid voor de parochianen om elkaar verder te ‘ontmoeten’ in de pastorietuin.

Hemelvaartsdag is traditiegetrouw de dag van dauwtrappen. Diverse geloofsgemeenschappen geven hieraan invulling door op de fiets of wandelend naar deze eucharistieviering te komen. Zo komt diaken Theo Reuling wandelend van naar ’s-Heerenberg.