Gemeenteraad omarmt nieuwbouwplannen Nieuw-Dijk

NIEUW-DIJK – Het plan van Nieuw-Dijk om op de locatie van de huidige Antoniusschool in de toekomst nieuwbouw te realiseren, wordt omarmd door de voltallige gemeenteraad van Montferland. De partijen dienden donderdagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een amendement in om woningbouw op deze plek mogelijk te maken.

Als het aan veel Nieuw-Dijkers ligt, komen er op de locatie van de huidige basisschool nieuwe woningen.
Als het aan veel Nieuw-Dijkers ligt, komen er op de locatie van de huidige basisschool nieuwe woningen.

Daarmee is de geplande nieuwbouw aan de Meikamerlaan, op het tweede veld van voetbalvereniging Sprinkhanen, (voorlopig) van de baan. “De inwoners, verenigingen en instanties van Nieuw-Dijk hebben aangegeven eerst te willen bouwen op de locatie van de huidige basisschool”, zegt CDA-raadslid Frank Tiemessen. “Het doet ons deugt dat er door alle fracties wordt geluisterd naar de visie van het dorp.”

Als na de zomer van 2017 de Antoniusschool samengaat met Het Kompas in Didam komt het schoolgebouw in Nieuw-Dijk leeg te staan. Om uit te sluiten dat het gebouw leeg komt te staan, verpaupert of een door het dorp niet-gewenste bestemming krijgt, nam de bevolking de regie in eigen hand. In een brief aan de gemeente gaf de Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk (VLN) de voorkeur voor nieuwbouw op deze locatie aan.

“Het is een breed gedragen initiatief vanuit de gemeenschap van Nieuw-Dijk. Het zou heel arrogant zijn om daar als raad niet op in te gaan”, vindt Wim Sinderdinck (LBM). De PvdA en VVD gaven echter wel aan, dat ook hier eerst nog het normale bestemmingsplantraject moet worden doorlopen. Martin Som: “Als er gegronde bezwaren zijn, moeten we daar wel naar luisteren.”

Vooralsnog lijkt iedereen enthousiast over de plannen van het dorp. Het voorstel van de raad was dan ook om binnenkort een avond te organiseren om de buurt en school te informeren. Tiemessen: “Daarna kan het plan in samenwerking met de gemeente en VLN worden uitgewerkt.”

Op 6 maart hebben de wethouders Tanja Loeff en Ingrid Wolsing een overleg met de Stichting Primair Onderwijs de Liemers. Hierbij staat ook de overdracht van het schoolgebouw aan de gemeente op de agenda.