Garantstelling van 2,5 miljoen voor glasvezel in buitengebied Montferland

MONTFERLAND – De gemeente Montferland staat met bijna 2,5 miljoen euro garant voor de aanleg van breedband in haar buitengebied. De gemeenteraad stemde donderdag 26 februari tijdens haar vergadering unaniem in met de garantstelling. Daarmee is de realisatie van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Montferland weer een stap dichterbij gekomen.

glasvezel01 (1)“Internet behoort net als gas, water en licht tot de basisvoorzieningen”, vond Diana Büttner van de PvdA dan ook. “De aanleg van glasvezel is belangrijk voor de leefbaarheid van het buitengebied. Het is mooi dat de bewoners nu al voor een ‘zacht prijsje’ van 500 euro een aansluiting kunnen krijgen. Hopelijk is het minimabeleid zo aan te passen, dat ook mensen die het nu het niet zo breed hebben zich straks kunnen laten aansluiten.’’

De andere partijen waren eveneens verheugd met de mogelijke komst van het breedbandnetwerk in het buitengebied van de gemeente. De meeste benoemden het belang van glasvezel voor de vitaliteit van het platteland zelfs in hun verkiezingsprogramma. Het CDA en Lokaal Belang Montferland benadrukten wel dat een goede communicatie over de voortgang en ontwikkelingen vanuit de gemeente naar haar bewoners belangrijk is.

“We informeren de mensen middels een brief, via de website en de anderen kanalen die we daarvoor hebben”, beloofde wethouder Walter Gerritsen. “Pas als we de vijftig procent van de aansluitingen, die nodig is om het netwerk te realiseren, niet halen, schakelen we de hulp van bijvoorbeeld onze wijk- en dorpsraden in.”

Vraagbundeling
De vraagbundeling begint in Montferland waarschijnlijk pas in mei. “We laten er eerst nog een jurist naar kijken”, zei Gerritsen. “De provincie investeert 35 miljoen euro en de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten staan voor eenzelfde bedrag garant. We willen er zeker van zijn dat de Europese Commissie het niet als staatssteun ziet of dat we anderszins een risico lopen. Een nadelig gevolg is dat we het daardoor niet redden om al in maart of april met de uitvraag te beginnen.”

Tegen die tijd zijn echter wel de providers bekend en is duidelijk welk bedrag er maandelijks voor het gebruik van het netwerk moet worden betaald. Dat wijkt waarschijnlijk niet veel af van de huidige prijzen van een internet, televisie en telefoonabonnement.

Breedbandbedrijf
Eind november 2014 werd bekend dat tien gemeenten in de Achterhoek samen met de provincie Gelderland een eigen breedbandbedrijf gaan oprichten. Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV heeft als doel de bewoners buiten de bebouwde kom een betere toegang tot het internet te geven door zelf te investeren in de aanleg van glasvezelnetwerken in de buitengebieden. In de gemeente Montferland gaat het hierbij om ongeveer 1600 huishoudens.