Gabriëlparochie moet kerken sluiten

DIDAM – Door een teruglopend kerkbezoek en minder inkomsten ziet de Gabriëlparochie zich genoodzaakt in de nabije toekomst kerken te sluiten. Zondag presenteerde het pastorale team haar beleidsplan voor de komende vijf jaar, waarin ze de toekomst van de parochie schetste. Hoeveel en welke kerken er dichtgaan, maakt de parochie op 15 mei bekend.

Tot die tijd gaan het pastoraal team en het parochiebestuur aan de slag met het herstructureringsplan. “We willen de blijde boodschap blijven verkondigen en de parochie zichtbaar houden in de gemeenschap”, zegt diaken Theo Reuling. “Maar we kunnen de ogen niet sluiten voor de realiteit.”

Die realiteit is zorgwekkend. Zo is er steeds minder betrokkenheid bij de kerk, wat zich onder andere laat zien door een teruglopend kerkbezoek. De Gabriëlparochie telt in totaal 27.000 katholieken, waarvan vijf tot zes procent regelmatig naar de kerk gaat. “Dat is te weinig, al zitten we daarmee wel op het landelijk gemiddelde”, weet pastoor Jurgen Jansen. De parochie heeft echter ook te maken met een afnemende sacramentsbediening en vergrijzing van het vrijwilligerskorps.

Inkomsten
Daarbij nemen de bijdragen aan de jaarlijkse kerkbalans af. Die moeten bovendien vooral komen van de oudere parochianen. “Maar die gaan een keer dood”, zegt bestuurslid Xaf Hendriksen. Mede door de afnemende inkomsten krijgt de parochie haar begroting niet meer sluitend. “Dankzij een besparing in de kosten hebben we in twee jaar tijd een verlies van 100.000 euro om weten te bouwen naar een kleine plus in 2015. Maar daar komt ook een keer een einde aan.”

Toch gelooft de parochie Heilige Gabriël in haar toekomst. Ze ziet namelijk ook positieve ontwikkelingen. De afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld gespreksgroepen voor jongeren en jonge ouderen gestart. Door het organiseren van Gabriël- en Mariavieringen ontstaat er bovendien meer betrokkenheid en samenhang tussen de parochianen van de diverse geloofsgemeenschappen. Verder heeft de parochie nog altijd een sterke sociale rol in de samenleving en kunnen de elf geloofsgemeenschappen samen nog beschikken over zo’n 1400 vrijwilligers.

Herstructurering
“We zijn daarom niet zonder ambitie”, vertelt Reuling. “We willen in de toekomst een parochie blijven die voor alle generaties iets te bieden heeft. Dit beleidsplan biedt ons het perspectief om te werken aan een vitale en gezonde parochie, maar het brengt ook herstructurering van de organisatie en pijnlijke beslissingen met zich mee.”

De komende maanden onderzoeken het pastoraal team en parochiebestuur welke organisatie het best past bij de toekomstige omvang van de parochie. Hiervoor moeten er kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst worden onttrokken. “Dat zijn lastige keuzes”, weet Jansen. “Iedere parochiaan is betrokken bij zijn eigen kerk. Waar je vandaag komt ligt je hart. Die afweging moet dan ook zorgvuldig gebeuren. Hierbij spelen onder andere kerkbezoek en financiële draagkracht een rol.”