Fusiegesprekken tussen DVC’26 en Sprinkhanen gestopt

DIDAM/NIEUW-DIJK – De fusie tussen de voetbalverenigingen DVC’26 en Sprinkhanen gaat (voorlopig) niet door. Reden voor het beëindigen van de fusiegesprekken is dat er van de gemeente Montferland geen financiële bijdrage komt voor het samengaan van de clubs op een nieuwe locatie met een nieuwe accommodatie. Het uitgangspunt van de gemeente is dat een fusie, binnen de daartoe gedefinieerde kaders, financieel kan worden ondersteund als de fusie tot stand komt op een bestaande locatie.

Een samengaan van de twee clubs op een nieuwe accommodatie was één van de voorwaarden van de leden van Sprinkhanen. Zij stelden dat een fusie alleen kon doorgaan op een nieuwe locatie. “Een verhuizing van Sprinkhanen naar sportpark de Nevelhorst in Didam was niet aan de orde”, zegt Sprinkhanen-voorzitter Frans van Vugt. 

Of daarmee de fusie helemaal van de baan is, laten beide besturen in het midden. “Natuurlijk kunnen nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten leiden tot het opnieuw starten van de gesprekken met DVC’26”, meldt Sprinkhanen op haar website. “Dit moet dan eerst tijdens een ALV aan de leden worden voorgelegd. De samenwerking met DVC’26,  zoals die het seizoen 2017/2018 is aangegaan, wordt wel verder voortgezet en daar waar nodig  geïntensiveerd.”

Het bestuur van Sprinkhanen kijkt nu verder welke alternatieven er zijn om het toekomstperspectief en daarmee het bestaansrecht van de vereniging een rooskleuriger beeld te geven. Hierin hebben de leden het laatste woord.